Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 21, Issue 2, pp 85–89 | Cite as

Tussen vrees en hoop. Verslag van het elfde International Symposium for the Psychotherapy of Schizophrenia in Washington DC, 12–16 juni 1994

  • Jos A. M. de Kroon
Gehoord

Samenvatting

Verleid door de aanlokkelijke titel, gestimuleerd door een aanbeveling van een collega en beladen met een grote nieuwsgierigheid om bekende personen in levende lijve te mogen aanschouwen, betrok ik mijn plaatsje tussen het publiek van een reusachtig psychiatrisch circus. Want een Amerikaans symposium – ook al is het een internationaal symposium, de Amerikanen zetten er onmiskenbaar hun stempel op – is massaal, indrukwekkend, afwisselend en voor elk wat wils. De Amerikanen weten wat organiseren is. De sessies verliepen precies op tijd en er ging bijna nooit wat mis.

Literatuur

  1. Rosenbaum, B., & Sonne, H. (1986). The language of psychosis . New York/Londen: New York University Press.Google Scholar
  2. Sass, L.A. (1992). Madness and modernism: Insanity in the light of modern art, literature, and thought. New York: Basic Books.Google Scholar
  3. Sass, L.A. (1994). The paradox of delusion: Wittgenstein, Schreber, and the schizophrenic mind. New York: Cornell University Press.Google Scholar
  4. Sullivan, H.S. (1940, 1975). Begrippen voor een toekomstige psychiatrie. Bilthoven: Ambo.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1995

Authors and Affiliations

  • Jos A. M. de Kroon
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations