Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 20, Issue 4, pp 139–146 | Cite as

Behandeling van functionele klachten in de medische setting van de kinderkliniek

 • Jan P. C. Jaspers
Article

Abstract

In dit artikel worden algemene richtlijnen gegeven voor de gedragstherapeutische behandeling van functionele klachten bij kinderen. Tevens wordt aandacht geschonken aan de wijze waarop een gedragstherapeutische aanpak in de medische setting van een algemeen ziekenhuis kan worden toegepast. Werken met een multidisciplinair behandelingsteam en werken met ouders die vasthouden aan een somatische verklaring voor de functionele klachten van hun kind, zijn enkele van de specifieke problemen die worden beschreven. Ter illustratie van deze problemen wordt een gevalsbeschrijving gegeven.

Summary

In this article general directives for the behavioural treatment of children with conversion reactions are given. Attention is paid to the implementation of a behavioural approach in the medical setting of a general hospital. Working with a team, in whic<$>h different professions have to co-operate, and working with parents, who maintain a somatic explanation for the conversion reactions of their child, are some of the speci}c problems described. A case is presented to illustrate these problems.

Literatuur

 1. American Psychiatric Association (1987). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM–III–R). Washington, D.C.: American Psychiatric Press.Google Scholar
 2. Benders, H. (1988). Functionele klachten van kinderen. Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen.Google Scholar
 3. Dickes, R.A. (1974). Brief therapy of conversion reactions: an in–hospital technique. American Journal of Psychiatry, 131, 584–586.PubMedGoogle Scholar
 4. Emmelot, C.H., & Kranenburg, T. (1990). Chronische benigne pijn bij kinderen. Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde, 134, 2273–2276.Google Scholar
 5. Goodyer, I.M., & Mitchell, C. (1989). Somatic emotional disorders in childhood and adoles–ence. Journal of Psychosomatic Research , 33, 681–688.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Hersen, M., Gullick, E.L., Matherne, P.M., & Hurbert, T.L. (1972). Instructions and reinforcement in the modification of a conversion reaction. Psychological Reports, 31, 719–722.PubMedGoogle Scholar
 7. Jour, P. du (1990). Somatoforme stoornissen. In R. van Dyck, Ph. Spinhoven & A.J.W. van der Does (red.), Hypnose en hypnotherapie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 8. Keemink, Y., Koopman, J.P., Vecht–Van den Bergh, R., Brouwer, O.F. en Peters, A.C.B. (1993). Neurologische conversiestoornissen bij oudere kinderen. Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde, 137, 1819–1823.Google Scholar
 9. Kellner, R. (1990). Somatization. Theories and research. The Journal of Nervous and Mental Disease, 178, 150–160.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Klonoff, E.A., & Moore, D.J. (1986). ‘Conversion reactions’ in adolescents: a biofeedback–based operant approach. Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 17, 179–184.CrossRefGoogle Scholar
 11. Liebson, I. (1967). Conversion reaction: a learning theory approach. Behaviour Research and Therapy, 7, 217–218.CrossRefGoogle Scholar
 12. Lipowski, Z.J. (1988). Somatization: the concept and its clinical application. American Journal of Psychiatry, 145, 1358–1368.PubMedGoogle Scholar
 13. Munford, P.R., & Paz, G. (1978). Differential attention in the treatment of astasia–abasia. Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 9, 369–371.CrossRefGoogle Scholar
 14. Stickler, G.B., & Cheung–Patton, A. (1989). Astasia–abasia. A conversion reaction. Prognosis. Clinical Pediatrics, 28, 12–16.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. Toone, B.K. (1990). Disorders of hysterical conversion. In C.M. Bass (Ed.), Somatization: physical symptoms and psychological illness. Oxford: Blackwell Scientific Publications.Google Scholar
 16. Turner, S.M., & Hersen, M. (1975). Instructions and reinforcement in modification of a case of astasia–abasia. Psychological Reports, 36, 607–612.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1994

Authors and Affiliations

 • Jan P. C. Jaspers
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations