Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 20, Issue 3, pp 129–131 | Cite as

Pychological Issues, Monograph 59

  • Hugo Lietaer
Gelezen
  • 6 Downloads

Samenvatting

Er kan geen boek of artikel over het (al dan niet) wetenschappelijk statuut van de psychoanalyse verschijnen, of het werk van Grünbaum (1984) wordt als uitgangspunt gebruikt. Deze wetenschapsfilosoof heeft een strijdperk gecreëerd waarin reeds heel wat psychoanalytici zich aan de discussie over de epistemologie en methodologie van de psychoanalyse hebben gewaagd. Toch is zijn op empirisme gebaseerde kritiek niet nieuw: dat klinische gegevens (zoals de vrije associaties van een analysand) geen betrouwbare en valide empirische basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek, en dat de methode van interpretatie en gevalsstudie hoogstens een voorwetenschappelijk statuut verdient, zijn verwijten die de psychoanalyse vertrouwd in de oren klinken. Zij werden echter nooit eerder zo sterk uitgewerkt en zo retorisch geformuleerd.

Literatuur

  1. C. Strenger Between hermeneutics and science: An essay on the epistemology of psychoanalysis. Pychological Issues, Monograph 59. Madison, CT: International Universities Press, 1991, prijs $ 30.Google Scholar
  2. Grünbaum, A. (1984). The foundations of psychoanalysis: A philosophical critique. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
  3. Schafer, R. (1976). A new language for psychoanalysis. New Haven: Yale University Press.Google Scholar
  4. Schafer, R. (1983). The analytic attitude. Londen: Hogarth Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1994

Authors and Affiliations

  • Hugo Lietaer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations