Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 20, Issue 2, pp 79–81 | Cite as

Gedragstherapie

 • J. P. C. Jaspers
Gelezen
 • 119 Downloads

Samenvatting

Dit boek is verschenen in de serie Basiskennis voor de praktijk van de psychotherapie van bovengenoemde uitgever en is bedoeld als inleiding in de gedragstherapie. De auteurs zijn representanten van de cognitieve stroming in de gedragstherapie, die voortkomt uit de cognitieve psychologie en die een fundering van de therapeutische praktijk vanuit de experimentele psychologie nastreeft. Zij geven aan vanuit deze visie het boek te hebben geschreven.

Literatuur

 1. C.W. Korrelboom en J.H.B. Kernkamp Gedragstherapie. Muiderberg: Coutinho, 1993, 343 pp., prijs ƒ 44,50.Google Scholar
 2. Hout, M.A. van den, Merckelbach, H., & Jansen, A. (1991). Klassieke conditionering. Over populaire misvattingen en nieuwe inzichten. Directieve Therapie, 11, 95–118.Google Scholar
 3. Korrelboom, C.W., Kernkamp, J.H.B., Hoogduin, C.A.L. & Arts, W. (1993). Een zoekschema voor de diagnostiek en behandeling van agorafobie. Directieve Therapie, 13, 95–113.CrossRefGoogle Scholar
 4. Korrelboom, C.W., Kernkamp, J.H.B., Hoogduin, C.A.L., & Severeijns, R. (1992). Paniekmanagement en het voorspellen van outcome bij agorafobie. Een empirische verkenning. Gedragstherapie, 25, 183–200.Google Scholar
 5. Merckelbach, H., & Jong, P.J. de (1992). Fobieën, conditionering en UCS–inflatie. Gedragstherapie, 25, 93–106.Google Scholar
 6. Schulte, D., Kunzel, R., Pepping, G., & Schulte–Bahrenberg, T. (1992) Tailor–made versus standardized therapy of phobic patients. Advances in Behaviour Research and Therapy, 14, 67–92.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1994

Authors and Affiliations

 • J. P. C. Jaspers
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations