Advertisement

Neuropraxis

, Volume 11, Issue 3, pp 59–63 | Cite as

Trillende stem, bloeiende leugen: over stemanalyse als vorm van leugendetectie

 • Harald Merckelbach
 • Ewout Meijer
Artikelen

Abstract

Naar verluidt maken honderden Amerikaanse politiekorpsen er gebruik van. Ook verzekeringsmaatschappijen zetten het apparaat in. We hebben het over apparatuur die op basis van stemanalyse tot een oordeel komt over de waarachtigheid van verdachten of cliënten. De auteurs schaften zo'n apparaat aan en namen de proef op de som.

Literatuur

 1. DePaulo, B.M., Charlton, K., Cooper, H., Lindsay, J.J. & Muhlenbruck, L. (1997). The accuracy-confidence correlation in the detection of deception. Personality and Social Psychology Review, 1, 346–357.Google Scholar
 2. DePaulo, B.M. (2003). Cues to deception. Psychological Bulletin, 129, 74–118.Google Scholar
 3. Gamer, M., Rill, H.G., Vossel, G. & Gödert, H.W. (2006). Psychophysiological and vocal measures in the detection of guilty knowledge. International Journal of Psychophysiology, 60, 76–87.Google Scholar
 4. Krapohl, D.J., Ryan, A.H. & Shull, K.W. (2002). Voice stress devices and the detection of lies. Polygraph, 31, 43–48.Google Scholar
 5. Lykken, D.T. (1998). A tremor in the blood: Uses and abuses of the lie detector. New York: Plenum Press.Google Scholar
 6. Merckelbach, H. en Boelhouwer, J. (2002). Leugendetectie. In P.J. van Kopppen, D.J. Hessing, H.L.G.J. Merckelbach en H.F.M. Crombag (Red.). Het recht van binnen: Psychologie van het recht (p. 649–666). Deventer: Kluwer.Google Scholar
 7. Merckelbach, H. en Jelicic, M. (2005). Hoe een cia agent zijn geheugen hervond en andere waargebeurde verhalen. Amsterdam; Contact.Google Scholar
 8. Shipp, T. & Izdebski, K. (1981). Current evidence for the existence of laryngeal macrotremor and microtremor. Journal of Forensic Science, 26, 501–505.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations