Advertisement

Neuropraxis

, Volume 10, Issue 6, pp 174–176 | Cite as

Ontwikkeling van hersenen en gedrag bij kinderen: enkele opmerkingen inzake de state of the art in wetenschappelijk onderzoek en praktijk

 • Alex Kalverboer
Artikelen
 • 195 Downloads

Abstract

In 2001 sloot ik een artikel, getiteld ‘Approaches to the Study of Early Risk for Neurobehavioural Disorders’ af met de zin (vrij in het Nederlands vertaald): ‘conceptueel zowel als methodologisch zijn tot dusver pas de eerste stappen gezet in het ontwikkelen van een geïntegreerde benadering van de studie van de ontwikkeling van zenuwstelsel en van gedrag bij de mens’ (in: Kalverboer & Gramsbergen, (eds.) 2001, 809). Hier zal ik kort enkele mijns inziens belangrijke ontwikkelingen behandelen en wijzen op tekortkomingen in de huidige kennis en benaderingen. Met een pleidooi voor continue aandacht voor deze ontwikkelingen in Neuropraxis.

Literatuur

 1. Butcher, Ph. R. (2000). Longitudinal studies of visual attention in infants: the early development of disengagement and inhibition of return. Aton, Meppel.Google Scholar
 2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (4th edition) dsm-iv (1994). Washington D.C., American Psychiatric Association.Google Scholar
 3. Johnson, M.h., Posner, M.I .& Rothbart, M.K. (1991). Components of visual orienting in infancy; contingency learning, anticipatory looking and disengaging. Journal of cognitive neuroscience, 3, 336–343.Google Scholar
 4. Kalverboer, A.F. (1974). Het probleem van de kooi. Van Loghum Slaterus, Deventer.Google Scholar
 5. Kalverboer, A.F. (1975). A neurobehavioural study in preschool children. Clinics in Developmental Medicine, 54, Heinemann, Londen.Google Scholar
 6. Kalverboer, A.F. (2002). Van mbd tot adhd en dcd: concepten, hun historie en huidige positie. In: Kalverboer, A.F. (red.), De nieuwe buitenbeentjes. Lemniscaat, Rotterdam.Google Scholar
 7. Kalverboer, A.F., Genta, M.L. & Hopkins, J.B. (red.)(1999). Current issues in developmental psychology: biopsychological perspectives. Kluwer, Dordrecht.Google Scholar
 8. Kalverboer, A.F. & Gramsbergen, A. (red.) (2001). Handbook of Brain and Behaviour in Human Development. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.Google Scholar
 9. Laufer, M.W. & Denhoff, E. (1957). Hyperkinetic behavior syndrome in children. Journal of Pediatrics, 5550,463–474.Google Scholar
 10. Ounsted, C.A. (1955). The hyperkinetic syndrome in epileptic children. Lancet 2, 303–311.Google Scholar
 11. Papou ek, H., Papou ek, M. & Koester, L.S. (1999). Early integration of experience: the interplay of nature and culture. In: A.F. Kalverboer, M.L.Genta en M.I. Posner & M.K. Rothbart (1991) Attentional mechanisms and conscious experience. In: A.D. Milneren, M.D. Rugg (red.). The neuropsychology of consciousness (91–112) Acad. Press, Londen.Google Scholar
 12. Prechtl, H.F.R. & Beintema D.J. (1964). The neurological examination of the full-term newborn infant. Clinics in Developmental Medicine, 12. Heinemann, Londen.Google Scholar
 13. Rose, S. (1976). The conscious brain, Penguin Books, Londen.Google Scholar
 14. Swanson, J., Posner, M.I., Cantwell, D. et al. (1998). Attention-hyperactivity disorder: symptom domains, cognitive processes, and neural networks. In: R. Parasuraman. The attentive brain, 445–460, mit Press, Cambridge, usa. Google Scholar
 15. Touwen, B.C.L. (1979). The examination of the child with minor neurological dysfunction. Clinics in Developmental Medicine, 71, Heinemann, Londen.Google Scholar
 16. Van der Meere, J.J. (1996). The role of attention. In: S. Sandberg (red). Monographs on child and adolescent psychiatry: hyperactivity disorders of childhood,111–148. Cambridge University Press, Cambridge, uk. Google Scholar
 17. Wijnroks, L. (1997). Mother-infant interaction and contingency learning in preterm infants. Early development and parenting, 6,27–36.Google Scholar
 18. Wolff, P.H. (1987). The development of behavioural states and the expression of emotions in early infancy. Univ. of Chicago Press, Chicago.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 1. 1.A.F. Kalverboerpsycholoog, emiritus-hoogleraar ontwikkelingspsychologie Rijksuniversiteit Groningen 

Personalised recommendations