Advertisement

Neuropraxis

, Volume 10, Issue 5, pp 148–156 | Cite as

Signalement

  • Anton Ederveen
Signalement

Samenvatting

Het toedienen van geneesmiddelen via hersenvocht blijkt effectief om neurodegeneratieve ziekten af te remmen. Muizen met de spierziekte als (amyotrofische lateraal sclerose) kregen antisense-oligonucleotiden toegediend die op het enzym superoxidedismutase aangrijpen waardoor het gehalte van dit enzym in het zenuwstelsel aanzienlijk afneemt, vergeleken met een controlegroep.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Anton Ederveen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations