Advertisement

Neuropraxis

, Volume 10, Issue 5, pp 140–144 | Cite as

Meer nieuwe neuronen in het volwassen brein door hersengymnastiek of door lichamelijke activiteit?

 • Karin van der Borght
Artikelen
 • 69 Downloads

Abstract

In tegenstelling tot wat lange tijd werd gedacht zijn de volwassen hersenen in staat nieuwe zenuwcellen te genereren. Eén van de twee regio's waar adulte neurogenese plaatsvindt, is de hippocampus, een hersengebied dat sterk betrokken is bij leren en geheugen. Ondanks het vele onderzoek dat de afgelopen jaren naar dit fascinerende verschijnsel is uitgevoerd, is nog niet bekend welke rol de nieuw gevormde hersencellen spelen in het volwassen brein. Dit artikel begint met een korte achtergrond van het fenomeen neurogenese. Vervolgens wordt iets dieper ingegaan op het positieve effect van lichaamsbeweging op de aanmaak van nieuwe neuronen en op het leervermogen van muizen. Ten slotte wordt de potentiële rol van jonge hippocampale neuronen in cognitieve functies geëvalueerd aan de hand van verschillende studies bij ratten en muizen. De conclusie is dat nieuwe hersencellen mogelijk een functie hebben in de vorming van geheugen, maar deze functie is waarschijnlijk complexer dan de simpele gedachtengang dat meer neuronen resulteren in een beter leervermogen.

Literatuur

 1. Altman, J. & Das, G.D. (1965). Autoradiographic and histological evidence of postnatal hippocampal neurogenesis in rats. J. Comp. Neurol. 124, 319-335.Google Scholar
 2. Ambrogini, P., Cuppini, R., Cuppini, C., Ciaroni, S., Cecchini, T., Ferri, P., Sartini, S. & Del Grande, P. (2000). Spatial learning affects imature granule cell survival in adult rat dentate gyrus. Neurosci. Lett. 286, 21-24.Google Scholar
 3. Goldman, S.A. & Nottebohm, F. (1983). Neuronal production, migration, and differentiation in a vocal control nucleus of the adult female canary brain. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 80, 2390-2394.Google Scholar
 4. Gould, E., Beylin, A., Tanapat, P., Reeves, A. & Shors, T.J. (1999). Learning enhances adult neurogenesis in the hippocampal formation. Nature Neurosci. 2, 260-265.Google Scholar
 5. Kirn, J., O'Loughlin, B., Kasparian, S. & Nottebohm, F. (1994). Cell death and neuronal recruitment in the high vocal center of adult male canaries are temporally related to changes in song. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 91, 7844-7848.Google Scholar
 6. Shors, T.J., Miesegaes, G., Beylin, A., Zhao, M., Rydel, T. & Gould, E. (2001). Neurogenesis in the adult is involved in the formation of trace memories. Nature 410, 372-376.Google Scholar
 7. Snyder, J.S., Hong, N.S., McDonald, R.J. & Wojtowicz, J.M. (2005). A role for adult neurogenesis in spatial long-term memory. Neuroscience 130, 843-852.Google Scholar
 8. Van der Borght, K., Wallinga, A.E., Luiten, P.G.M., Eggen, B.J.L. & Van der Zee, E.A. (2005). Morris water maze learning in two rat strains increases the expression of the polysialylated form of the Neural Cell Adhesion Molecule in the dentate gyrus, but has no effect on hippocampal neurogenesis. Beh. Neurosci. 119, 926-932.Google Scholar
 9. Van der Borght, K., Klauke, K., Eggen, B.J.L., Van der Zee, E.A. & Meerlo, P. (2006a). Differential regulation of hippocampal cell proliferation and cell survival by physical exercise. In: New neurons in the adult brain. A study on the regulation and function of neurogenesis in the adult rodent hippocampus. Ch. 3, 41-50.Google Scholar
 10. Van der Borght, K., Havekes, R., Bos, T., Eggen, B.J.L. & Van der Zee, E.A. (2006b). Memory retrieval reduces the number of newly formed hippocampal neurons in mice with baseline and exercise-enhanced levels of neurogenesis. In: New neurons in the adult brain. A study on the regulation and function of neurogenesis in the adult rodent hippocampus. Ch. 7, 89-105.Google Scholar
 11. Van Praag, H., Christie, B.R., Sejnowski, T.J. & Gage, F.H. (1999). Running enhances neurogenesis, learning and long-term potentiation in mice. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 96, 13427-13431.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • Karin van der Borght
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations