Advertisement

Neuropraxis

, Volume 10, Issue 5, pp 125–126 | Cite as

Woorden vooraf

Woorden vooraf
  • 7 Downloads

Samenvatting

Met de toename van de kennis over invloed en werkingsmechanismen van psychofarmaca groeien ook de mogelijkheden om het psychisch functioneren van gezonde mensen te verbeteren, bijvoorbeeld wat betreft geheugen, concentratie of stemming. Het bereiken van dergelijke verbeteringen door middel van farmaca wordt ‘psychofarmacologische enhancement’ genoemd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations