Advertisement

Neuropraxis

, Volume 9, Issue 3, pp 85–88 | Cite as

Signalement

Signalement
  • 26 Downloads

Samenvatting

Ouderen met dementie krijgen soms antipsychotica om de gedrags- en psychologische symptomen van hun ziekte te bestrijden. Wanneer die medicijnen worden gegeven, dan doet het er voor het risico voor een beroerte niet toe of dat typische of atypische antipsychotica zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations