Advertisement

Neuropraxis

, Volume 8, Issue 1, pp 8–12 | Cite as

Non-verbal Learning Disabilities (NLD) bij volwassenen: een verborgen stoornis

 • Ingrid van der klaauw
 • monique de laet
 • frans derks
Artikelen
 • 462 Downloads

Abstract

Over het nld-syndroom bij kinderen is reeds veel bekend. De Canadees Byron Rourke heeft daarnaar grondig onderzoek verricht en in Nederland is A. Serlier-Van den Bergh gepromoveerd op een diagnostisch instrument om nld bij kinderen te kunnen vaststellen. Deze non-verbale leerstoornis blijft echter ook bij volwassenen bestaan. In dit artikel besteden we aandacht aan de kenmerken van nld bij volwassenen en geven we een aanzet tot de diagnostiek, de begeleiding en behandeling hiervan.

Literatuur

 1. Calmeyn, P. & Dewitte, G. (2001) Kinderen met ontwikkelingsdyspraxie. Leuven: Acco.Google Scholar
 2. Miles, B.S. & Simpson, R.L. (2001) Effective Practices for Students With Asperger Syndrome. Focus on exceptional children.Volume 34, number 3, November.Google Scholar
 3. Molenaar-Klumper, M. (2001) nld . Signaleren, diagnostiseren en behandelen in de onderwijssetting. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 4. Palombo, J. (1996). The Diagnosis and treatment of children with Non-verbal Learning Disabilities. Social Work Journal, Volume 13, Number 4, August.Google Scholar
 5. Palombo, J. & Berenberg, A.H. (1995) in B.S. Mark and J.A. Incorvia (Eds.). The Handbook of Infant Child and Adolescent Psychotherapy: A Guide to Diagnosis and Treatment. Volume 2. New Yersey: Jason Aronson.Google Scholar
 6. Paternotte, A. (2000) Hoe denkt u over nld? Balans Belang, januari 2000.Google Scholar
 7. Pladet-Schulten, G.E. (2002) Onderzoek naar het executief (dys)functioneren bij kinderen. Congrespresentatie non-verbale leerstoornissen (13 december 2002).Google Scholar
 8. Roman, M.A. (1998) op Internet: http//www.asperger.org/articles/nld004.asp.
 9. Rourke, B.P. (1989). Non-verbal Learning Disabilities. The Syndrome and the Model. New York, London: The Guilford Press.Google Scholar
 10. Rourke, B.P. (1995). Syndrome of Non-verbal learning Disabilities. Neurodevelopmental manifestations. New York: Guilford Press.Google Scholar
 11. Rourke, B.P., e.a. (2002). Child Clinical/Pediatric Neuropsychology: Some Recent Advances. Annu. Rev. Psychol. 2002.53.309-339.Google Scholar
 12. Serlier-Van den Bergh, A.M.H.L.(2002). Development and Validation of the Dutch nld scales. Decision process within nld assessment. Waalre: Praktijk Kinderpsychologie B.V.Google Scholar
 13. Vermeulen, P. (2001). nld: oude wijn in nieuwe zakken? Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie (tokk), 2001.26.118-123.Google Scholar
 14. Verte, S. e.a. (2001). Onderzoek naar het nld-profiel bij kinderen met autisme en het syndroom van Asperger. Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie (tokk), 2001.26.90-108.Google Scholar
 15. Vlugt, H. van der (1999). Hydrocephalus en het nld -syndroom. Congrespresentatie 10 december 1999: Het nld-syndroom; theorie en praktijk, p.22. Tilburg/Oisterwijk: Katholieke Universiteit Brabant & De Hondsberg.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • Ingrid van der klaauw
  • 1
 • monique de laet
 • frans derks
 1. 1.I.I. van der Klaauw, gz-psychologe  

Personalised recommendations