Advertisement

Neuropraxis

, Volume 4, Issue 3, pp 65–66 | Cite as

Je ziet (niet) wat je ziet

Robert A. Crone: A history of color: the evolution of theories of lights and color. 277 bladzijden, Kluwer Academic Publishers 1999, ISBN 0 7923 5539 3, ƒ 110,’.
  • Anton Ederveen
Gelezen
  • 26 Downloads

Samenvatting

A history of color, een bundeling van artikelen uit Documenta Ophtalmologia vol. 96, 1-3., beschrijft de geschiedenis van ons denken over kleur. Het eerste hoofdstuk is gewijd aan de kleurtheorie van de antieken. Het tweede hoofdstuk verhaalt van de situatie in de middeleeuwen met, heel interessant, de kleurwetenschap in de Arabische wereld. Vervolgens komt de renaissance aan bod met belangrijke onderzoekers die zich met de optica bezig hielden, zoals Kepler, Galileo, Bacon en Descartes. In het vierde hoofdstuk komt de industriële revolutie aan de orde. Nieuwe lichttheorieën worden in deze tijd geformuleerd; lichtsnelheid, breking, de regenboog en chemische kleuren worden beschreven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  • Anton Ederveen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations