Advertisement

Neuropraxis

, Volume 4, Issue 3, pp 47–51 | Cite as

Het geheugen en de hippocampus

Meervoudige geheugensystemen: de bijzondere plaats van het hippocampale geheugensysteem
 • Fernando Lopes da Silva
Artikelen
 • 179 Downloads

Abstract

Het geheugen is een heterogeen verschijnsel. Psychologisch onderzoek bij de mens en gedragsonderzoek bij verschillende diersoorten, heeft aangetoond dat verschillende vormen van het geheugen onderscheiden kunnen worden. Er bestaat een soort‘confederatie’ van geheugensystemen (Willingham 1997), of in andere woorden: er bestaan meervoudige geheugensystemen. Hier zal vooral aandacht besteed worden aan de positie van het hippocampale geheugensysteem. Dit systeem omvat een aantal structuren van de limbische cortex die een belangrijk deel van de temporale kwab vormen (Lopes da Silva et al. 1990). Voor we dit systeem van hersenstructuren bespreken, is het echter nodig om een aantal begrippen omtrent het verschijnsel geheugen de revue te laten passeren.

Literatuur

 1. Cohen NJ en Squire LR,‘Preseerved learning and retention of pattern-analyzing skill in amnesia: dissociation of knowing how and knowing that’ in Science. 210; 1980: 207-210.Google Scholar
 2. Hebb DO, Organization of behavior. New York: Science editions, 1961.Google Scholar
 3. Huerta PT, Sun LD, Wilson MA en Tonegawa S,‘Formation of Temporal Memory Requires NMDA Receptors within ca1 Pyramidal Neurons’ in Neuron. 25 (2); 2000: 473-480.Google Scholar
 4. Ijima T, Witter MP, Ichikawa M, Tominaga T, Kajiwara R en Matsumoto G,‘Entorhinal-hippocampal interactions revealed by real-time imaging’ in Science. 272; 1996: 1176-1179.Google Scholar
 5. Lopes da Silva FH, Witter MP, Boeijinga PB en Lohman AHM,‘Anatomic organization and physiology of the limbic cortex’ in Physiol. Revs. 70; 1990: 453-511.Google Scholar
 6. Moscovitch M,‘Memory and working-with-memory: evaluation of a component process model and comparison with other models’ in: Schacter DL en Tulving E (red.), Memory Systems. Cambridge: MIT Press, 1994: 269-310.Google Scholar
 7. Naber PA, Witter MP en Lopes da Silva FH,‘Perirhinal cortex input to the hippocampus in the rat: evidence for parallel pathways, both direct and indirect. A combined physiological and anatomical study’ in Eur.J. Neuroscience 11; 1999: 4119-4133.Google Scholar
 8. Naber PA, Witter MP en Lopes da Silva FH,‘Networks of the hippocampal memory system of the rat: the pivotal role of the subiculum’ in Annals NY Acad. Sci.2000 (in press).Google Scholar
 9. Schacter DL, Searching for memory: the brain, the mind and the past. New York: Basic Books, 1996.Google Scholar
 10. Singer W,‘Synchronization of cortical activity and its putative role in information processing and learning’ in Ann. Rev. Physiol. 55; 1993, 349-374.Google Scholar
 11. Willingham DB,‘Systems of memory in the human brain’ in Neuron. 18; 1997: 5-8.Google Scholar
 12. Wolters ECh en Groenewegen HJ, Neurologie: structuur, functie en dysfunctie van het zenuwstelsel. Houten-Diegem: Bohn Sta¾eu Van Loghum, 1996: 845.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

 • Fernando Lopes da Silva
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations