Verslaving

, Volume 4, Issue 4, pp 78–80 | Cite as

Televisieprogramma’s over verslaving op internet

Verslaving digitaal
  • 60 Downloads

Samenvatting

Op diverse websites staan eerder uitgezonden programma’s van de publieke en commerciële omroepen online. Zo zijn er uitzendinggemist.nl en rtlgemist.nl. Helaas kan binnen die laatste website alleen maar op titel van een programma gezocht worden, en het intypen van ‘verslaving’ levert daarin niets op. Het geschiedeniskanaal van de VPRO biedt programma’s en tevens achtergrondinformatie over de onderwerpen die daarin aan bod komen. Deze sites vormen dus een zeer bruikbare bron van actuele informatie over bepaalde onderwerpen. Zo kunt u uw eigen thema-avond over verslaving samenstellen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations