Advertisement

Verslaving

, Volume 4, Issue 4, pp 57–66 | Cite as

Zelfhulp en de verslavingszorg: op weg naar meer contact

 • Christien Muusse
 • Renée Henskens
 • Sonja van Rooijen
Artikelen
 • 252 Downloads

Samenvatting

Zelfhulpgroepen voor verslavingen functioneren in Nederland min of meer los van de professionele verslavingszorg. Lange tijd was er weinig bekendheid met elkaars werkwijze en van samenwerking was nauwelijks sprake. Uit twee interviewrondes onder instellingen voor verslavingszorg in 2004 en 2007, blijkt dat dit geleidelijk aan het veranderen is. Er wordt meer samengewerkt en bovendien hebben steeds meer hulpverleners een positief oordeel over zelfhulpgroepen.

Literatuur

 1. Ferri, M.M.F., & Amato L., & Davoli, M. (2006). Alcoholics Anonymous and other 12-step programmes for alcohol dependence (review). Cochrane Database of Systematic Reviews, 3.Google Scholar
 2. Geelen, K. (2003). Zelfhulpgroepen en 12-stappenprogramma’s. Een literatuurstudie. Amersfoort: GGz Nederland/Resultaten Scoren. Google Scholar
 3. Humphreys, K., & Wing, M.S.W., e.a. (2004). Self-help organisations for alcohol and drugs problems: Towards evidenced-based practice and policy. Journal of Substance Abuse Treatment, 26, 151-158.Google Scholar
 4. Kelly, J.F. (2003) Self-help for substance-use disorders: history, effectiveness, knowledge gaps and research opportunities. Clinical Psychology Review, 23, 639-663.Google Scholar
 5. Kolk, R., & Rooijen, S. van (2005). Contacten tussen verslavingsinstellingen en zelfhulpgroepen. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 6. Moos, R. , & Moos, B. (2004). Long-term influence of duration and frequency of participation in alcoholics anonymous on individuals with alcohol use disorders. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72, 81-90.Google Scholar
 7. Moos, R., & Moos, B. (2006). Participation in treatment and Alcoholics Anonymous: a 16 year follow-up of initially untreated individuals. Journal of Clinical Psychology, 62, 735-750.Google Scholar
 8. Muusse, C., & Henskens, R., & Rooijen, S. van (2008). Zelfhulpgroepen en de verslavingszorg: stand van zaken 2007 en een vergelijking met 2004. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 9. Stoele, M., & Vliet, E. van, & Poel, A. van der (2007). ‘Samen staan we sterk’. Professionele ondersteuning van mantelzorgers van verslaafden. Rotterdam: IVO.Google Scholar
 10. Vaillant, G.E. (2003). A 60-year follow-up of alcoholic men. Addiction, 98, 1043-1051.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Christien Muusse
  • 1
 • Renée Henskens
 • Sonja van Rooijen
 1. 1.

Personalised recommendations