Advertisement

Verslaving

, Volume 4, Issue 2, pp 19–21 | Cite as

‘Stop the machine - start thinking’

  • Jaap van der Stel
Column

Samenvatting

Steeds als mensen een oplossing denken te hebben gevonden voor een probleem, creëert de implementatie daarvan alweer een nieuw probleem. Wie denkt dat iets ooit af komt, komt bedrogen uit. We streven naar perfectie, al bereiken we die nooit, of niet voor lang. Omdat mensen creatief en intelligent zijn, is dat niet zo’n probleem - een huis verbouwen is immers vaak leuker dan er alleen maar in wonen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations