Advertisement

TSG

, Volume 85, Issue 8, pp 407–408 | Cite as

The ins and outs of Mrs. PH

 • Bertie Zwetsloot-Schonk
 • Pieter Kramers
Redactioneel
 • 10 Downloads

Samenvatting

Dit is de titel van een rapport, geschreven in het kader van het Twinning project “Sabiedrības veselības monitoringa un ziņošanas sistēmas attīstība”: Development of a Public Health Monitoring and Reporting System (PHM&RS) for Lativa.

Literatuur

 1. 1.
  Zwetsloot-Schonk JHM, Kramers PGN, Kok JN. Ins and Outs of Mrs. PH. A Monitoring & reporting system for Public Health in LAtvia. Concepts, tools and implementation. Riga, April 12, 2007. Opvraagbaar bij j.h.m.zwetsloot-schonk@lumc.nlGoogle Scholar
 2. 2.
  www.zorggegevens.nl. Deze website is een meta-informatiesysteem voor bronnen van gegevens over volksgezondheid en zorg in Nederland. Het systeem bevat beschrijvingen van registraties (microdata), statistieken en onderzoeksdatabases, inclusief het gebruiksdoel, de variabelen en de toegankelijkheid van de data.Google Scholar
 3. 3.
  Bargmeyer BE, Gillman DW. Metadata standards and Metadata registries: an overview. Proceedings Conference in Japan, 2005. Opvraagbaar bij j.h.m.zwetsloot-schonk@lumc.nlGoogle Scholar
 4. 4.
  Public Health Indicators for the European Union. Context selection, definition. Kramers PGN and the ECHI team. RIVM, juni 2005. Opvraagbaar bij pgn.kramers@rivm.nlGoogle Scholar
 5. 5.
  Moner D et al. Archetype-Based Semantic Integration and Standardization of Clinical Data, In: Proc. Of the 28th IEEE EMBS Annual Int. Conf, NY City, Aug 30-Sept 3, 2006.Google Scholar
 6. 6.
  Lodder H, Zwetsloot-Schonk B. Archetypes: sleutel voor semantische interoperabiliteit tussen EPD’s? Notitie voor het Forum Standaardisatie. Juli 2007. Opvraagbaar bij j.h.m.zwetsloot-schonk@lumc.nlGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • Bertie Zwetsloot-Schonk
  • 1
 • Pieter Kramers
 1. 1.

Personalised recommendations