Advertisement

TSG

, Volume 85, Issue 6, pp 312–314 | Cite as

Project Aanpassing landelijke informatieproducten (ALI): consequenties voor de GGZ-instellingen

 • Jan Luijsterburg
 • Inge Bongers
 • Joop van den Bogaard
 • Pieter de Vries Robbé
Forum
 • 42 Downloads

Samenvatting

De brancheorganisatie GGZ Nederland heeft per 2007 afscheid genomen van de GGZ zorggegevensset en het Zorgis informatiesysteem, waarmee prestaties van GGZ- en verslavingszorg instellingen gepresenteerd en vergeleken werden. Met het project Aanpassing Landelijke Informatieproducten (ALI) wordt beoogd de informatievoorziening te verbeteren, zonder extra administratieve lasten voor de instellingen.

Literatuur

 1. 1.
  Inspectie voor de Gezondheidszorg. Prestatie-indicatoren geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, basisset. Den Haag: Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2006.Google Scholar
 2. 2.
  Glover G. Use of routinely collected data on psychiatric in-patient care. Adv Psychiatr Treatment 2003; 9:300-7.Google Scholar
 3. 3.
  Ministerie van VWS. Jaarbeeld Zorg 2007. Den Haag, Ministerie van VWS, 2007.Google Scholar
 4. 4.
  Kertzman T, Kok I, Wijngaarden B van. De GGZ Thermometer nader onderzocht, De evaluatie van een vragenlijst voor cliëntwaardering in de volwassenenzorg. Utrecht: Trimbos Instituut, 2003.Google Scholar
 5. 5.
  Beurs E de, Zitman FG. Routine Outcome Monitoring, Het meten van therapie-effect in de klinische praktijk met webbased software. MGv 2007;62:29-38.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • Jan Luijsterburg
  • 1
 • Inge Bongers
 • Joop van den Bogaard
 • Pieter de Vries Robbé
 1. 1.

Personalised recommendations