Advertisement

TSG

, Volume 85, Issue 5, pp 274–279 | Cite as

Gewicht, sport en psychosociale problematiek bij kinderen

 • C. J. E. Bun
 • F. N. Schütz
 • W. J. A. Hilgersom
Wetenschappelijke artikelen
 • 1.3k Downloads

Samenvatting

In dit artikel wordt ingegaan op de relatie tussen gewicht en het voorkomen van psychosociale problemen bij 5-6 jarigen en 13-14 jarigen. Tevens is gekeken of er een verband is tussen het sportgedrag van kinderen en psychosociale problemen. De gegevens zijn verzameld tijdens de periodiek gezondheidkundige onderzoeken van de GGD regio Midden Nederland in het schooljaar 2004-2005. Op basis van de lengte en gewicht gegevens is de BMI (kg/m2) berekend. Het voorkomen van psychosociale problematiek is gemeten met de LSPPK en de KIVPA. De frequentie van sporten is mondeling nagevraagd. De onderzoekspopulatie bestaat uit 10.722 kinderen uit de regio Utrecht. Uit het onderzoek komt naar voren dat er nauwelijks verbanden worden gevonden tussen gewicht en psychosociale problemen bij de kinderen. Wel is er een samenhang gevonden tussen sportfrequentie en het voorkomen van psychosociale problemen. Hoe vaker men sport, des te kleiner is de kans op het hebben van een verhoogde score op psychosociale problemen. Alleen bij de 13-14 jarige jongens was er een relatie tussen obesitas en psychosociale problemen. Initiatieven om sporten bij kinderen te bevorderen worden aanbevolen. Daarnaast wordt nader onderzoek naar de redenen van de verminderde sportparticipatie van kinderen met overgewicht en longitudinaal onderzoek naar de relatie tussen gewicht, sport en psychosociale problemen aanbevolen.

Trefwoorden: psychosociale problemen overgewicht sporten kinderen 

Abstract

The effect of overweight and sports on the psychosocial health of children.

In this article the relation between weight and psychological health of 5-6 year old children and adolescents (13-14 years) is described and the relations with the frequency of sport. Data are gathered during routine preventive health assessments performed by community physicians and nurses working in preventive Child Healthcare services. On basis on length and weight data the Body Mass Index is calculated. The LSPPK and the KIVPA are used to measure psychosocial health. The frequency of sports is asked during the health assessment. The population consists of 10,722 children in the province of Utrecht. No relations are found between weight and psychosocial health for the 5-6 year old children. Only for 13-14 year old boys, obesity is related to psychosocial health. A significant relation between the frequency of sports and psychosocial health is found. A higher frequency of sports reduces the chance of psychosocial problems. Several initiatives to stimulate sports for children are recommended. More research is necessary to get more information about the reasons why overweight children are less active in sports and longitudinal studies are necessary to the relation between psychosocial health and sports.

Keywords: psychosocial problems overweight obesity physical activity children adolescents 

Literatuur

 1. 1.
  Hurk K van den, Dommelen P van, Wilde J de et al. Prevalentie van overgewicht en obesitas bij jeugdigen 4-15 jaar in de periode 2002-2004. Leiden: TNO, 2006.Google Scholar
 2. 2.
  Vries SI de, Bakker I, Overbeek K van, Boer ND, Hopman-Rock M. Kinderen in prioriteitswijken: lichamelijke (in)activiteit en overgewicht. Leiden: TNO Kwaliteit van leven, 2005.Google Scholar
 3. 3.
  Renders CM, Seidell JC, Mechelen W van, Hirasing RA. Overgewicht en obesitas bij kinderen en adolescenten en preventieve maatregelen. Ned Tijdschr Geneesk 2004;148:2066-70. Google Scholar
 4. 4.
  Braet C, Mervielde I. Psychological aspects of childhood obesity: A controlled study in a clinical and nonclinical sample. J Pediatr Psychol 1995;22:59-71.Google Scholar
 5. 5.
  Strauss RS. Childhood obesity and self-esteem. Pediatrics 2000;105:15-20Google Scholar
 6. 6.
  Swallen K, Reither E, Haas S, Meier A. Overweight, obesity and health related quality of life among adolescents: the national longitudinal study of adolescent health. Pediatrics 2005;115:340-7.Google Scholar
 7. 7.
  Sjöberg R, Nilsson K, Leppert J. Obesity, shame and depression in school aged children: a population based study. Pediatrics 2005;116:389-92.Google Scholar
 8. 8.
  Wardle J, Cooke L. The impact of obesity on psychological well-being. Best Practice / Res Clin Endocrinol / Metabolism 2005;19:421-40.Google Scholar
 9. 9.
  French SA, Stoyr M, Perry CL. Self-esteem and obesity in children and adolescents: a literature review. Obes Res 1995;3:479-90.Google Scholar
 10. 10.
  Jansen W, Wijngaarden-Versteeg R van, Bleeker J, Bergkamp-Hoogenstein E. De relatie tussen overgewicht en psychische gezondheid bij 9- en 10-jarigen in Rotterdam. Tijdschr Gezondheidswet 2004;82:426-34.Google Scholar
 11. 11.
  Datar A, Sturm R. Childhood Overweight and Parent- and Teacher-Reported Behavior Problems, Evidence From a Prospective Study of Kindergartners. Arch Pediatr Adolesc Med 2004;58:804-10.Google Scholar
 12. 12.
  Kirkcaldy B, Shephard R, Siefen R. The relationship between physical activity and self-image and problem behaviour among adolescents, Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2002;37:544-50.Google Scholar
 13. 13.
  Hirasing R, Frederiks A, Buuren S van, Verloove-Vanhorick S, Wit J. Increased prevalence of overweight and obesity in Dutch children, and the detection of overweight and obesity using international criteria and new reference diagrams. Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1303-8.Google Scholar
 14. 14.
  Bouchier C, Rover C de, Vries de-Lequin I et al. Improving prevention in Dutch child health care in schools. Eur J Public Health 1999;:200-4.Google Scholar
 15. 15.
  Reijneveld S, Vogels A, Harland P et al. Vroegtijdige opsporing van psychosociale problematiek door de jeugdgezondheidszorg bij schoolgaande jeugd. JGZ 2003;4:26-32.Google Scholar
 16. 16.
  Vogels T, Reijneveld SA, Brugman E et al. Detecting psychosocial problems among 5-6 year old children in Preventive Health Care. The validity of a short questionnaire used in an assessment procedure for detecting psychosocial problems among children. Eur J Public Health 2003;13:353-60.Google Scholar
 17. 17.
  Bos C, Ede J van, Maarsingh E, Lako C. De ontwikkeling van de KIVPA: de Korte Indicatieve Vragenlijst voor Psychosociale problematiek bij Adolescenten. Tijdschr Jeugdgezondheidsz 1998;30:56-61.Google Scholar
 18. 18.
  Reijneveld SA, Vogels AGC, Brugman E et al. Early detection of psychosocial problems in adolescents. How useful is the Dutch short indicative questionnaire (KIVPA). Eur J Public Health 2003;13:152-9.Google Scholar
 19. 19.
  Verweij A, Lucht F van der. Wat is de huidige situatie? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, Bevolking\ Scholing en opleiding, 6 december 2006. Google Scholar
 20. 20.
  Zeijl E, Crone M, Wiefferink K, Keuzenkamp S, Reijneveld M. Kinderen in Nederland. Den Haag/Leiden: SCP/TNO-Kwaliteit van Leven, 2005.Google Scholar
 21. 21.
  CBS. Jeugd 2003, cijfers en feiten Heerlen: CBS, 2003.Google Scholar
 22. 22.
  Vogels ACG, Crone MR, Hoekstra F, Reijneveld SA. Drie vragenlijsten voor het opsporen van psychosociale problemen bij kinderen. Leiden: TNO, 2005.Google Scholar
 23. 23.
  Bulk-Bunschouten AMW, Renders CM, Leerdam FJM van, Hirashing RA. Overbruggingsplan voor kinderen met overgewicht. Methode voor individuele primaire en secundaire preventie in de jeugdgezondheidszorg. Amsterdam: Vakgroep Sociale Geneeskunde, EMGO, Vumc, 2005.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • C. J. E. Bun
  • 1
 • F. N. Schütz
 • W. J. A. Hilgersom
 1. 1.

Personalised recommendations