Advertisement

TSG

, Volume 85, Issue 5, pp 256–258 | Cite as

Solidariteit ter discussie

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg op zoek naar grenzen
 • Yvette Bartholomée
Forum
 • 63 Downloads

Samenvatting

Dit artikel bespreekt en bekritiseert het advies Zinnige en duurzame zorg van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). In het advies wordt gepleit voor heldere grenzen aan de zorg die ten koste van de collectieve middelen moet komen. Aandoeningen met een geringe ziektelast komen voor eigen rekening, evenals behandelingen die meer dan € 80.000 per gewonnen levensjaar kosten. Dit artikel laat zien dat de grenzen die de RVZ wil stellen niet gebaseerd zijn op automatische uitkomsten van puur technische berekeningen, maar alleen tot stand kunnen komen door het maken van bepaalde keuzen. Welke kosten tellen al dan niet mee, hoe druk je kwaliteit van leven uit in cijfers, hoe voorspel je de gezondheidswinst van een behandeling: dat zijn afwegingen die daarbij gemaakt moeten worden. Dit soort beslissingen wordt echter aan het oog onttrokken, waardoor de door de Raad voorgestelde procedures allesbehalve transparant zijn. Ten slotte wordt in het artikel beargumenteerd dat door op deze manier een maatschappelijke discussie over solidariteit aan te zwengelen, de Raad de solidariteit ondergraaft in plaats van deze te versterken.

Literatuur

 1. 1.
  Raad voor de Volksgezondheid en de Zorg. Zinnige en duurzame zorg. Den Haag: RVZ, 2006.Google Scholar
 2. 2.
  Raad voor de Volksgezondheid en de Zorg. Houdbare solidariteit in de gezondheidszorg. Den Haag: RVZ, 2005.Google Scholar
 3. 3.
  Raad voor de Volksgezondheid en de Zorg. Duurzame solidariteit. Den Haag: RVZ, 2006.Google Scholar
 4. 4.
  21minuten.nl. Editie 2006.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations