Advertisement

TSG

, Volume 85, Issue 5, pp 245–246 | Cite as

Lessen uit onderzoeksprogrammering

  • Henk J. Smid
Spectrum

Samenvatting

Toen in 2002 de bezuiniging op het onderzoeksbudget van ZonMw in het parlement besproken werd, riep Minister Zalm dat het geld beter naar het wegwerken van de wachtlijsten in de zorg zou kunnen dan naar nieuw onderzoek . Uit deze uitspraak blijkt de eeuwige spanning tussen politiek/openbaar bestuur en wetenschap. Deze spanning is lang geleden vanuit een iets andere optiek ook geconstateerd door de RGO en wel in de brede analyse gezondheidsonderzoek. Eén van de deelrapporten oordeelde in 1994 negatief over de departementale aansturing van het gezondheidsonderzoek. De oprichting van een nieuwe intermediaire structuur voor het gezondheidsonderzoek is een rechtstreeks gevolg van dit rapport. Hoewel er sprake is van een spanningsveld, kan gesteld worden dat het openbaar bestuur ten aanzien van de volksgezondheid het niet zonder onderzoek kan stellen. Veel volksgezondheidsvraagstukken vragen oplossingen die gebaseerd zijn op gedegen wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations