Advertisement

TSG

, Volume 85, Issue 4, pp 238–241 | Cite as

Angst is een slechte raadgever

 • Gerjo Kok
 • Rob Ruiter
 • Katy van den Hoek
 • Herman P. Schaalma
 • Nanne K. de Vries
Forum

Samenvatting

In het vorige nummer van TSG schreven wij dat waarschuwingsplaatjes op tabaksverpakking niet effectief zijn.1 Daarop zijn twee kritieken gekomen, van Stivoro en van Research voor Beleid, die we hieronder zullen beantwoorden. Eerst nog kort onze stellingname: uit onderzoek blijkt dat puur op angst gerichte voorlichting (zoals waarschuwingsteksten en -plaatjes) niet werkt wanneer mensen het moeilijk vinden hun gedrag te veranderen (zoals bij stoppen met roken het geval is).

Literatuur

 1. 1.
  Kok G, Ruiter RAC, Hoek K van den, Schaalma HP, Vries NK de. Waarschuwingsplaatjes op tabaksverpakking zijn niet effectief. Tijdschr Gezondheidswet 2007;85:133-35.Google Scholar
 2. 2.
  Zeeman G, Willemsen MC, Gennip EMSJ van. Foto’s op pakjes passen in overheidsbeleid om tabaksgebruik te denormaliseren. Tijdschr Gezondheidswet 2007;85:234-6.Google Scholar
 3. 3.
  Bartholomew LK, Parcel GS, Kok G, Gottlieb NH. Planning health promotion programs; an Intervention Mapping approach. San Francisco: CA: Jossey-Bass, 2006.Google Scholar
 4. 4.
  Research voor Beleid. Kleurenfoto’s op tabaksverpakkingen; ervaringen in andere landen. Leiden: Research voor Beleid, B3247, 2007.Google Scholar
 5. 5.
  Witte K, Allen M. A meta-analysis of fear appeals: Implications for effective public health campaigns. Health Educ Behavior 2000;27:591-615.Google Scholar
 6. 6.
  Hoog N de, Stroebe W, Wit JBF de. The impact of vulnerability to and severity of a health risk on processing and acceptance of fear arousing communications: A meta-analysis. Rev Gen Psychol 2007 (in press).Google Scholar
 7. 7.
  Strahan EJ, White K, Fong GT et al. Enhancing the effectiveness of tobacco package warning labels: A social psychological perspective. Tobacco Control 2000;11:183-90.Google Scholar
 8. 8.
  Rothman AJ, Salovey P. Shaping perceptions to motivate healthy behavior: The role of message framing. Psychol Bull 1997;121:3-19.Google Scholar
 9. 9.
  Riet J van ‘t, Ruiter R, Vries H de. De invloed van eigen-effectiviteit op de overtuigingskracht van geframede gezondheidsboodschappen. In: Holland R et al (red) Jaarboek sociale psychologie 2006. Groningen: ASPO Pers 2007 (in druk).Google Scholar
 10. 10.
  Kemp S van der, Dekker B. Wat is effectief? De kruistocht van Kok. Tijdschr Gezondheidswet 2007;85:236-8.Google Scholar
 11. 11.
  Albarracín D, Durantini MR, Earl A. Empirical and theoretical conclusions of an analysis of outcomes of HIV-prevention interventions. Current Directions in Psychol Science 2006;15:73-8.Google Scholar
 12. 12.
  Albarracín D, Gilette JC, Earl AN, Glasman LR, Durantini MR, Ho MH. A test of major assumptions about behavior change: A comprehensive look at the effects of passive and active HIV-preventive interventions since the beginning of the epidemic. Psychol Bull 2005;131:856-97.Google Scholar
 13. 13.
  Steward WT, Schneider TR, Pizarro J, Salovey P. Need for cognition moderates responses to framed smoking-cessation messages. J Appl Soc Psychol 2003;33:2439-64.Google Scholar
 14. 14.
  Sheeran P. Does changing cognitions cause health behaviour change? Keynote presentation at the 20th EHPS Conference, Warsaw, Poland, 30 August – 2 September, 2006.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • Gerjo Kok
  • 1
 • Rob Ruiter
 • Katy van den Hoek
 • Herman P. Schaalma
 • Nanne K. de Vries
 1. 1.

Personalised recommendations