Advertisement

TSG

, Volume 85, Issue 4, pp 234–236 | Cite as

Foto’s op pakjes passen in overheidsbeleid om tabaksgebruik te denormaliseren

 • G. Zeeman
 • M. C. Willemsen
 • E. M. S. J. van Gennip
Forum

Samenvatting

In het ingezonden stuk van de G. Kok e.a. in TSG van april 20071 geven de auteurs aan dat waarschuwingsplaatjes op tabaksverpakkingen geen onderdeel van tabaksontmoedigingsbeleid moeten zijn en noemen ze suggesties voor alternatieven. Dit wekt de indruk dat aan het Nederlandse Tabaksontmoedigingsbeleid een beperkte visie ten grondslag ligt waarvan het gebruik van angstwekkende boodschappen op tabaksverpakkingen de kern is. In deze reactie willen we dit beeld rechtzetten en aangeven waarom visuele waarschuwingen op tabaksverpakkingen in Nederland op dit moment in de gegeven omstandigheden goed beleid is.

Literatuur

 1. 1.
  Kok G, Ruiter R, Hoek K van den, Schaalma HP, Vries NK de. Waarschuwingsplaatjes op tabaksverpakking zijn niet effectief. Tijdschr Gezondheidswet 2007;85:133-35.Google Scholar
 2. 2.
  Nationaal Programma Tabaksontmoediging 2006-2010. den Haag: Ministerie van VWS, KWF Kankerbestrijding, Nederlandse Hartstichting, Astma Fonds, STIVORO, maart 2006.Google Scholar
 3. 3.
  Research voor Beleid. Kleurenfoto’s op tabaksverpakkingen; ervaringen in andere landen. (rapportnummer: B3247) Leiden: Research voor Beleid, 2007.Google Scholar
 4. 4.
  Willemsen MC, Simons C, Zeeman G. Impact of the new EU health warnings on the Dutch quit line. Tobacco Control 2002;11:381-2.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • G. Zeeman
  • 1
 • M. C. Willemsen
 • E. M. S. J. van Gennip
 1. 1.

Personalised recommendations