Advertisement

TSG

, Volume 85, Issue 3, pp 138–143 | Cite as

Surveillance van seksueel gedrag in Nederland

 • Eline L. M. Op de Coul
 • Marita J. W. van de Laar
Forum

Samenvatting

Het RIVM heeft in een kortdurend onderzoek een set gedragsindicatoren samengesteld voor het monitoren van seksueel (risico)gedrag in Nederland. De gedragsindicatoren zijn voorspellend voor het vóórkomen en de verspreiding van hiv en andere soa. Er is één set kernindicatoren samengesteld die van toepassing is op alle doelgroepen (inclusief de algemene bevolking) en een set ‘optionele indicatoren’ voor specifieke groepen met een verhoogd risico op soa. De gedragsindicatoren hebben betrekking op seksuele partners, seksuele technieken, condoomgebruik, gezondheidsgedrag en seks in het buitenland. Ze maken het mogelijk om seksueel gedrag tussen verschillende doelgroepen te vergelijken en om trends in seksueel gedrag over de tijd te volgen in relatie tot soa- en hiv-trends.

Literatuur

 1. 1.
  Laar MJW van de, Boer IM de, Koedijk FDH, Op de Coul ELM. HIV and sexually transmitted infections in the Netherlands in 2004. An update November 2005. RIVM rapport 441100022, Bilthoven: RIVM, 2005.Google Scholar
 2. 2.
  Graaf H de, Meijer S, Poelman J, Wesenbeeck I van. Seks onder je 25e. Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2005.(RNG-studies nr 7) Delft: Eburon, 2005. (www.rutgersnissogroep.nl).Google Scholar
 3. 3.
  Vogels T, Buitendijk SE, Bruil J, Dijkstra NS, Paulussen TGWM. Jongeren, seksualiteit, preventie en hulpverlening. Een verkenning van de situatie in 2002. (rapport 2002.281) Leiden: TNO Preventie en Gezondheid, 2002.Google Scholar
 4. 4.
  Hospers HJ, Dörfler TT, Zuilhof W. Schorer Monitor 2006. Amsterdam: Schorer, Amsterdam, 2006.Google Scholar
 5. 5.
  Bergh MYW, Von Sandfort TGM. Literatuuronderzoek naar determinanten van veilig vrijgedrag. Utrecht: NISSO/Universiteit Utrecht, 2000.Google Scholar
 6. 6.
  Berlo W van, Wijsen C, Vanwesenbeeck I. Gebrek aan regie. Een kwalitatief onderzoek naar de achtergronden van tienerzwangerschappen. Utrecht: Rutgers Nisso Groep, 2005 (www.rutgersnissogroep.nl).Google Scholar
 7. 7.
  Stolte IG, Dukers NHTM, Geskus RB, Coutinho RA, Wit de JBF. Homosexual men change to risky sex when perceiving less threat of HIV/AIDS since availability of highly active antiretroviral therapy: a longitudinal study. AIDS, 2004; 18:303-309.Google Scholar
 8. 8.
  Davidovich U, Wit de JBF, Stroebe W. Behavioral and cognitive barriers to safer sex between men in steady relationships: implications for prevention strategies. AIDS Education and Prevention 2004; 16(4):304-314.Google Scholar
 9. 9.
  Unaids/WHO working group on global HIV/aids and STI surveillance. Second generation surveillance for HIV (2004) (http:www.who.int).Google Scholar
 10. 10.
  McGarrigle CA, Fenton KA, Gill ON, Hughes G, Morgan D, Evans B. Behavioural surveillance: the value of national coordination. Sex Transm Infect 2002; 78(6):398-405.Google Scholar
 11. 11.
  EMCDDA. Overview of key indicators for behavioural surveillance among drug users (unpublished). Lissabon: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2006. (www.emcdda.eu.int).Google Scholar
 12. 12.
  Behavioural surveillance unit. Plan of activities 2001-2003. Health protection agency (http:www.hpa.org.uk).Google Scholar
 13. 13.
  Amon J, Brown T, Hogle J, MacNeil J e.a. (eds). Behavioural Surveillance Surveys (BSS). Guidelines for repeated behavioural surveys in populations at risk of HIV. Family Health International, USA: FHI 2000. (www.fhi.org).Google Scholar
 14. 14.
  Amsterdamse Cohortstudies (ACS). (www.amsterdamsecohortstudies.org).Google Scholar
 15. 15.
  Kuiper L, Bakker F, Zimbile F. Monitoronderzoek jongeren. Veilig vrijen bij jongeren. De stand van zaken 2005 en de ontwikkelingen sinds 1997. Utrecht:: Rutgers Nisso groep, 2006 (www.rutgersnissogroep.nl).Google Scholar
 16. 16.
  Dukers NHTM, Goudsmit J, Wit de JBF, Prins M, Weverling G, Coutinho RA. Sexual risk behaviour relates to the virological and immunological improvements during highly active antiretroviral therapy in HIV-1 infection. AIDS 2001; 15(3): 369-378.Google Scholar
 17. 17.
  Welp EA, Lodder AC, Langendam MW, Coutinho RA, Ameijden van EJ. HIV prevalence and risk behaviour in young drug users in Amsterdam. AIDS 2002; 16(9): 1279-84.Google Scholar
 18. 18.
  Gras L, Sighem van A, Zaheri S, Wolf de F. Monitoring of Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection in the Netherlands. (Scientific report 2005) Amsterdam: Stichting HIV Monitoring, 2006.Google Scholar
 19. 19.
  Snoek van der EM, Wit de JBF, Mulder PGH, Meijden van der WI. Incidence of sexually transmitted diseases and HIV infection related to preceived HIV/AIDS threat since highly active antiretroviral therapy availability in men who have sex with men. STD 2005; 32(3):170-175.Google Scholar
 20. 20.
  Veen van MG, Beuker RJ, Brito de O, Götz H, Koster de M, Al Taqatqa W. Al, Zwart de O, Laar van de MJW. HIV-surveys bij hoog-risicogroepen in Rotterdam 2002-2003. (rapport 441100019) Bilthoven: RIVM, 2005.Google Scholar
 21. 21.
  Veen van MG, Wagemans MAJ, Op de Coul ELM, Fennema JSA, Helm van der TCM, Walter J, Prins M, Laar van de MJW. HIV-surveys bij hoog-risicogroepen in Amsterdam 2003-2004. (rapport 441100021) Bilthoven: RIVM, 2005.Google Scholar
 22. 22.
  Boer IM de, Op de Coul ELM, Koedijk FDH, Veen MG van, Sighem van AI, Laar MJW van de., HIV and sexually transmitted infections in the Netherlands in 2005. RIVM rapport 441100024 Bilthoven: RIVM, 2006 (www.soahiv.nl).Google Scholar
 23. 23.
  Doosje J, Blommerde B. Nieuwe landelijke subsidieregeling voor curatieve soa-bestrijding. Infectieziekten Bulletin 2006; 17 (1): 11-13.Google Scholar
 24. 24.
  Pienter-project, Bilthoven: RIVM. (www.rivm.nl/preventie/vaccinatie/PIENTER).Google Scholar
 25. 25.
  Postbus 51 onderzoek. Amsterdam: TNS NIPO (www.tns-nipo.com).Google Scholar
 26. 26.
  Bevolkingsstudie seksuele en reproductieve gezondheid en zorgbehoefte. Utrecht: Rutgers Nisso Groep (www.rutgersnissogroep.nl).Google Scholar
 27. 27.
  Lokale en Nationale Monitor Volksgezondheid. Utrecht: GGD Nederland, Bilthoven: RIVM. (www.monitorgezondheid.nl).Google Scholar
 28. 28.
  Landelijk Informatienetwerk Huisartsenzorg. Utrecht: LINH. (www.linh.nl).Google Scholar
 29. 29.
  Wijsen C, Lee van L. Landelijke Abortus Registratie (LAR) 2004. Utrecht: Rutgers Nisso Groep, 2005 (www.rutgersnissogroep.nl).Google Scholar
 30. 30.
  Homo Cohort Studie. Institute for Psycho Social Research. Utrecht: I-PSR. (www.i-psr.nl).Google Scholar
 31. 31.
  Test je sex drive 2004. Institute for Psycho Social Research. Utrecht: I-PSR. (www.i-psr.nl).Google Scholar
 32. 32.
  GGD Amsterdam. Jaarverslag 2003 Infectieziekten. Amsterdam: GGD, 2004.Google Scholar
 33. 33.
  Postema EJ, Willems PW, Ridder de MA, Meijden van der WI. Comparison of patients refusing with patients accepting unlinked anonymous HIV testing in an outpatient STD department in the Netherlands. Int J STD AIDS 1997; 8(6):368-72.Google Scholar
 34. 34.
  Davidovich U, Uhr-Daal H. Chatters in woord en beeld. Online diepte-interview met webcams naar de barrières van veilig vrijen en soa-screening bij jongeren. Soa Aids Magazine 2006; 3(3):24-25.Google Scholar
 35. 35.
  Drug Monitoring Systeem. Instituut voor verslavingsonderzoek. Rotterdam: IVO. (www.ivo.nl).Google Scholar
 36. 36.
  Laar van MW, Cruts AAN, Verdurmen JEE, Ooyen-Houben van MMJ, Meijer RF. Nationale Drugs Monitor (NDM) 2005. Utrecht: Trimbos-instituut, 2006.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • Eline L. M. Op de Coul
  • 1
 • Marita J. W. van de Laar
 1. 1.

Personalised recommendations