Advertisement

TSG

, Volume 85, Issue 3, pp 125–127 | Cite as

De ontwikkeling van een regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) in twee Brabantse regio’s

 • Marja van Bon-Martens
 • Hans van Oers
 • Ien van de Goor
Spectrum
 • 20 Downloads

Samenvatting

In de academische werkplaats Openbare Gezondheidszorg Tilburg zijn regionale VTV’s ontwikkeld voor de gemeenten in de GGD-regio’s Hart voor Brabant en West-Brabant. Hoofddoel van de regionale VTV, net als van de nationale VTV, is het verschaffen van inzicht in de gezondheidstoestand van de bevolking nu en in de toekomst en de mogelijkheden om efficiënt gezondheidswinst te behalen ter onderbouwing van beleid voor de (middel)lange termijn.

Literatuur

 1. 1.
  Hollander AEM de, Hoeymans N, Melse JM, Oers JAM van, Polder JJ (red). Zorg voor gezondheid. Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006. RIVM-rapportnr. 270061003. Bilthoven: RIVM, 2006.Google Scholar
 2. 2.
  Goede J de, Hoogen PCW van den, Oers JAM van. Op weg naar een lokale Volksgezondheid Toekomst Verkenning. Een onderzoek naar de haalbaarheid in twee Brabantse regio’s. Breda: GGD West-Brabant, 2005.Google Scholar
 3. 3.
  Bon-Martens MJH van, Eck ECM van, Hogendoorn SM, Hoogen PCW van den, Oers JAM van (red). Gezondheid telt! in Hart voor Brabant. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006. ’s-Hertogenbosch: GGD Hart voor Brabant, 2006.Google Scholar
 4. 4.
  Bon-Martens MJH van, Eck ECM van, Hogendoorn SM, Hoogen PCW van den, Oers JAM van (red). Gezondheid telt! in West-Brabant. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006. Breda: GGD West-Brabant, 2006.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • Marja van Bon-Martens
  • 1
 • Hans van Oers
 • Ien van de Goor
 1. 1.

Personalised recommendations