Advertisement

TSG

, Volume 85, Issue 1, pp 37–42 | Cite as

Suïcidepogingen behandeld in Nederlandse ziekenhuizen

 • A. J. F. M. Kerkhof
 • S. Mulder
 • J. A. Draisma
Artikelen

Samenvatting

Doel: Beschrijving van de incidentie en kenmerken van suïcidepogingen behandeld in Nederlandse ziekenhuizen over de periode 2000-2004 en enkele kenmerken van de behandeling, en beschrijving van de getalsmatige verhouding tussen suïcides en suïcidepogingen.Opzet: Beschrijvend.Methode: Gegevens van het Letsel Informatie Systeem en van de Landelijke Medische Registratie zijn geanalyseerd. Voor de vergelijking met suïcides werd de doodsoorzakenstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek geraadpleegd. Resultaten: Jaarlijks worden ongeveer 14.000 suïcidepogingen behandeld op Spoedeisende Hulp (SEH)-afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen, waarvan ruim 9.500 leiden tot ziekenhuisopname. Dit leidt tot jaarlijks 35 miljoen euro aan directe medische kosten. Van alle bezoeken op SEH-afdelingen in Nederland betreft 1% een suïcidepoging. Ongeveer een kwart van de patiënten met suïcidepogingen wordt op de SEHafdeling gezien door een psychiatrisch consulent. Suïcidepogers die terecht komen op een SEH-afdeling zijn vooral jonge vrouwen. De meeste pogingen worden ondernomen met medicijnen, vaak na alcoholinname. Conclusie: Vergeleken met eerdere studies verricht rond 1990 zijn er geen verschuivingen wat betreft aantallen suïcidepogingen, kenmerken van suïcidepogers, of toegepaste methoden. Er worden ongeveer negen maal zoveel suïcidepogingen in ziekenhuizen behandeld dan er suïcides plaatsvinden.

suïcidepoging suïcide algemeen ziekenhuis epidemiologie behandeling 

Abstract

Attempted suicide treated in Dutch general hospitals Objective. The goal of this study was to describe the incidence of attempted suicides treated at emergency wards and admissions in Dutch hospitals, to present some demographic characteristics and characteristics of the suicidal act, and to reflect on some characteristics of the treatment during 2000-2004. The ratio of attempted suicide: suicide was investigated. Design. Descriptive Method. The results from 2000- 2004 of the Dutch Injury Surveillance System (LIS) of the Consumer Safety Institute and the Dutch Information System on Hospital Care and Day Nursing (LMR) of Prismant were analysed. Data on suicides was obtained from the Central Bureau for Statistics in The Netherlands. Results: Around 14,000 times annually Emergency Departments in Dutch hospitals treat a patient because of attempted suicide. In around 9,500 cases this leads to an admission. The direct medical costs associated with the care for attempted suicide amounts to 35 million Euros.Attempted suicide accounts for approximately 1% of all treatments on Emergency Departments.Around a quarter of all patients attending the Emergency Department because of attempted suicide are seen by a psychiatrist or psychiatric resident. Demographic characteristics are as usual: mostly young females overdosing medication often combined with alcohol ingestion. Conclusion: The numbers of patients attending hospital because of attempted suicide and their characteristics have not changed compared with previous studies. Roughly on each case of suicide nine attempted suicides are treated in hospitals.

attempted suicide suicide hospital treatment epidemiology emergency department 

Literatuur

 1. 1.
  American Psychiatric Association. Practice guidelines for the assessment and treatment of patients with suicidal behaviors. Washington: American Psychiatric Association, 2003.Google Scholar
 2. 2.
  Centraal Bureau voor de Statistiek. Doodsoorzakenstatistiek. Rijswijk: CBS, 2000-2005. Google Scholar
 3. 3.
  Kerkhof AJFM, Arensman E. Repetition of Attempted suicide: frequent but hard to predict. In: De Leo D, Bille Brahe U, Kerkhof A, Schmidtke A (eds). Suicidal Behaviour: Theories and Research Findings. Göttingen: Hogrefe and Huber; 2004: 111-24.Google Scholar
 4. 4.
  Hawton K, Fagg J. The repetition of attempted suicide. Arch Suicide Res 1995;1:261-72.Google Scholar
 5. 5.
  Hoogendoorn D. Patiënten opgenomen na een poging tot zelfmoord of na zelf toegebracht letsel. Ned Tijdschr Geneesk 1986;130:491-4.Google Scholar
 6. 6.
  Stichting Consument en Veiligheid. Het Letsel Informatie Systeem: Factsheet 2003. Intern Rapport 313. Amsterdam: SCV, 2004.Google Scholar
 7. 7.
  Stichting Consument en Veiligheid. Het Letsel Informatie Systeem (LIS).Variabelen en classificaties van de basis data set en modules. Amsterdam: SCV, 2004.Google Scholar
 8. 8.
  Prismant. Landelijke Medische Registratie. Utrecht: Prismant, 2000-2005Google Scholar
 9. 9.
  Hoogervorst H. Antwoord op kamervragen over de stand van zaken rond het Nationaal Actieplan Suicidepreventie. Den Haag:Ministerie van VWS 16-08-2005.Google Scholar
 10. 10.
  Centraal BegeleidingsOrgaan voor de Intercollegiale Toetsing. Opvang van suïcidepogers in algemene ziekenhuizen. Utrecht: CBO, 1991.Google Scholar
 11. 11.
  Hengeveld MW, Kerkhof AJFM, Rooijen E. van. Opvang van suïcidepogers in algemene ziekenhuizen. Nederlands Tijdschr Geneesk 1992;136:376-81.Google Scholar
 12. 12.
  Verwey B, van Waarde JA, van Rooij IALM, Gerritsen G, Zitman FG. Availability, content and quality of local guidelines for the assessment of suicide attempters in university and general hospitals in the Netherlands. Gen Hospital Psychiatry 2006;28:336-342.Google Scholar
 13. 13.
  Meerding WJ, Birnie E ,Mulder S et al. Kosten van letsel door ongevallen in Nederland. Amsterdam: SCV ,1999.Google Scholar
 14. 14.
  World Health Organization. International Classification of Diseases, 9th revision. Geneva:WHO,1978.Google Scholar
 15. 15.
  World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th revision. Geneva:WHO,1992.Google Scholar
 16. 16.
  Arensman E., Kerkhof AJFM, Hengeveld MW,Mulder JD. Medically treated suicide attempts: a four year monitoring study of the epidemiology in The Netherlands. J Epidemiol Commun Health 1995;49:285-9.Google Scholar
 17. 17.
  Marquet RL, Bartelds AIM, Kerkhof AJFM, Schellevis FG, Van der Zee J. The epidemiology of suicide and attempted suicide in Dutch General Practice 1983-2003 BMC Family Practice 2005;6:45 (biomedcentral.com/1471-296/6/45).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • A. J. F. M. Kerkhof
  • 1
 • S. Mulder
 • J. A. Draisma
 1. 1.

Personalised recommendations