Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 33, Issue 6, pp 222–222 | Cite as

Aan de ketting. Verslaving verbeeld.

  • Wilco Achterberg
Boekbespreking
  • 19 Downloads

Samenvatting

De VU heeft iets met literatuur en geneeskunde (http://www.litera-tuurengeneeskunde.nl), en dat spreekt de redactie van TvV aan. Er is een jaarlijkse symposium en een verzamelbundel die ook ieder jaar verschijnt. Dit jaar is het thema verslaving. De relatie van kunstenaars (bijvoorbeeld schrijvers en popsterren) én dokters met verdovende of stimulerende middelen staat centraal, en de redactie

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations