Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 33, Issue 6, pp 210–212 | Cite as

Hora est!

Proefschriftbespreking
  • 13 Downloads

Samenvatting

Met een waardig ‘Hora est’ verlost de pedel de promovendus van de verdediging van zijn/haar proefschrift. In de rubriek Hora est wordt het proefschrift nog eens kritisch onder de loep genomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations