Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 33, Issue 6, pp 196–201 | Cite as

Depressieve stemmingsklachten bij ouderen

 • Willy Garenfeld
Wetenschappelijk arrtikel
 • 586 Downloads

Samenvatting

Dit blad zal in december bij u op de mat vallen. De tij van donkere dagen en vallende bladeren. De tij d van stemmingsstoornissen. Depressieve stoornissen komen onder (zieke) ouderen relatief veel voor. In dit artikel zijn relevante gegevens over de oorzaak van depressiviteit, de symptomatologie en de behandeling nog eens op een rij gezet.

Literatuur

 1. 1.
  APA. Beknopte handleiding bij de diagnostische criteria van de DSM-IV-TR. American Psychiatric Association / Swets en Zeitlinger.Lisse.2001Google Scholar
 2. 2.
  Kok RM. Atypische presentatie van depressies bij ouderen , feit of fictie? Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2004(35):65-71Google Scholar
 3. 3.
  Janzing JGE, Zitman FG. Depressie bij dementie. Ned.Tijdschr.Psychiatr. 2002(44/4):265-274Google Scholar
 4. 4.
  RIVM.Nationaal kompas voor de volksgezondheid. http://www.rivm.nl/tv/object_document/01275n17537.h
 5. 5.
  Boer JA den, Ormel J, Praag HM van, et al. Handboek stemmingsstoornissen. Elsevier / De tijdstroom. Maarssen 1999Google Scholar
 6. 6.
  Trimbos instituut. Bij wie komt depressie voor. http://www.trimbos.nl/default1302.html?back=1
 7. 7.
 8. 8.
  Clijsen M, Garenfeld W, Kuipers G, et al (red.) Leerboek psychiatrie voor verpleegkundigen. Elsevier Maarssen. 2008Google Scholar
 9. 9.
  Dijkstra E.Oud worden in Nederland. Scriptie in opdracht van de GGD den Haag. Universiteit Twente / GGD den Haag. Den Haag. 2006Google Scholar
 10. 10.
  Dantzer R.Cytokine-induced sickness behavior: where do we stand ? Brain Behav. Immun.2001(15):7-24Google Scholar
 11. 11.
  Leonard BE. Inflammation, depression and dementia: are they connected? Neurochem. Res.2007(32/10):1749-1756Google Scholar
 12. 12.
  Beaurepaire de R.Questions raised by the cytokine hypothesis of depression.Brain Behav. Immun. 2002(16/5):610-617Google Scholar
 13. 13.
  Bair MJ, Robinson RL, Katon W, et al. Depression and pain comorbidity: a literature review. Arch.Intern Med.2003(163):2433-2455Google Scholar
 14. 14.
  Codd EE, Shank RP, Schupsky JJ, et al. Serotonin and norepinephrine uptake inhibiting activity of centrally acting analgesics: structural determinants and role in antinociception. J.Pharmacol. Exp.Ther. 1995(274/3): 1263-1270Google Scholar
 15. 15.
  Bair MJ, Robinson RL, Katon W, et al. Depression and pain comorbidity: a literature review. Arch.Intern Med.2003(163):2433-2455Google Scholar
 16. 16.
  Claes S, Bie deJ, Bruyckere de K, et al. Pijn bij depressie. implicaties voor diagnose en behandeling. Tijdschr.v.Geneeskunde (Leuven-België) 2006(62/18): 1257-1272Google Scholar
 17. 17.
  Melle van JP. Depression after Myocardial Infarction: Etiological, Prognostic and Therapeutical Aspects. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen.2005Google Scholar
 18. 18.
  Krishnan KRR. Broken heart; depression in cardiovascular disease. Dialogues Clin.Neurosc. 2003(5/2): 167-174Google Scholar
 19. 19.
  Laghrissi-Thode F, Wagner WR, Pollock BG, et al. Elevated platelet factor 4 and beta-throm-boglobulin plasma levels in in depressed patients with ischemic heart disease. Biol.Psychiatry 1997(42):290-295Google Scholar
 20. 20.
  Brunton L, Lazo JS, Parker KL. Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis ofTherapeutics. 11th ed. McGrawHill.2005Google Scholar
 21. 21.
  Maas IAM, Jansen J.Psychische (on)gezondheid: determinanten en de effecten van preventieve interventies. RIVM rapport 270555001.RIVM Bilthoven.2000Google Scholar
 22. 22.
  Szabo A, Billet E, Turner J. Phenylethylamine, a possible link to the antidepressant effects of exercise? Br.J. Sports Med.2001(35/5):342-343Google Scholar
 23. 23.
  Balkom vanT, Meeuwissen JAC, Bockting CLH,et al. Conceptrichtlijnherzieningen van de multidisciplinaire richtlijn depressie bij volwassenen (in revisie). Richtlijnconsortium Nederland. Utrecht.2008Google Scholar
 24. 24.
  Marwijk van HWJ, Grundmeijer HGLM, Bijl D, et al. NHG standaard depressieve stoornis. Huisarts Wet. 2003(46/1 1):614-633Google Scholar
 25. 25.
  Smeets RMW, Hutschemakers G, Henkelman A, et al. Multidisciplinaire richtlijn depressie, addendum ouderen. Landelijke stuurgroep multidisciplinaire richtlijn ontwikkeling in de GGz. Utrecht.2008Google Scholar
 26. 26.
  Koder DA, Brodaty H, Anstey KJ. (1996).Cognitive therapy for depression in the elderly. Internat.J.Geriatr.Psychiatry. 1996( 11): 97-107Google Scholar
 27. 27.
  Kok RM, Mentjox R, Heeren TJ. Interpersoonlijke psychotherapie bij ouderen. Tijdschr. v.Psychiatr. 1998(40/5):290-294Google Scholar
 28. 28.
  Flockhart D.Cytochrome P450 Drug Interaction Table.2007. (http://www.medicine.iupui.edu/flock-hart/table.htm)
 29. 29.
  Broek van den PJJA, Garenfeld W, Hermans WRM, et al.TRFC formularium 2005Transmurale Regionale Formularium Commissie Midden Brabant. (http://www.trfc.nl)
 30. 30.
  CVZ. Farmacotherapeutisch Kompas 2008.College voor zorgverzekeringen.Amstelveen.2008Google Scholar
 31. 31.
  Schene AH, Sabbe B, et al (Red). Handboek depressieve stoornissen. De Tijdstroom. Utrecht.2008Google Scholar
 32. 32.
  Kok RM.Treatment of late life depression, towards a better a better prognosis. Proefschrift. Rijksuniversiteit Utrecht.Utrecht.2008.Google Scholar
 33. 33.
  Broek WW van den, Huyser j, Koster AM, et al. Richtlijn electroconvulsietherapie. Richtlijnen Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Uitgeverij Boom.Amsterdam.2000Google Scholar
 34. 34.
  Stegeman I.Verlichting van dementie.UniversiteitTwente.Enschede.2005Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations