Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 33, Issue 6, pp 189–189 | Cite as

Harrie Kuipers

  • Jacobien Erbrink
5 vragen aan...
  • 26 Downloads

Samenvatting

Verpleeghuisartsen zijn heel geschikt als behandelaar in de ouderenpsychiatrie, vind ik, omdat zij een brede kijk op de cliënt hebben. Ik ben als verpleeghuisarts gewend te kijken naar de hele mens en naar wat de ziekte met die mens doet. Niet alleen de somatische zorg is bij ons in goede handen, maar we hebben ook oog voor de psychische en de sociale zorgbehoefte van een dergelijke cliënt en zijn zorgsysteem. We kennen de specifieke lichamelijke zorgmogelijkheden, daar zijn de collega's werkzaam in de psychiatrie minder ervaren in. Ook mijn ervaring met belevingsgerichte zorg is van meerwaarde in de psychiatrie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations