Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 33, Issue 5, pp 176–177 | Cite as

NVVA Deskundigheidsbevordering

Visitatie, een nieuwe loot aan het kwaliteitssysteem
Bureau NVVA
  • 28 Downloads

Samenvatting

Het inmiddels volwassen kwaliteitssysteem van de verpleeghuisarts & sociaal geriater wordt steeds verder ontwikkeld. De pijlers blijven gelijk: het ontwikkelen van richtlijnen, bij- en nascholing, toetsende activiteiten en herregistratie. In deze rubriek houden we u op de hoogte van de vorderingen. Deze keer aandacht voor visitatie.

Literatuur

  1. 1.
    De competentiegebieden zijn: medische handelen, communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations