Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 33, Issue 5, pp 167–167 | Cite as

Opvattingen over morfine onder het verplegend personeel

  • I. E. Waardenburg
  • A. M. Wind-Kral
Abstracts jaarcongres 2008
  • 75 Downloads

Samenvatting

Over morfine bestaan veel misvattingen, zowel onder leken als onder professionals. Bij deze laatste groep kan dit resulteren in onderrapportage van symptomen met mogelijk onderbehandeling van de patiënt tot gevolg. Bovendien kan onjuiste informatieverstrekking over morfine tot miscommunicatie met patiënt of mantelzorger leiden. Het is onduidelijk welke opvattingen het verplegend personeel (VP) in Nederlandse verpleeghuizen over morfine heeft.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations