Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 33, Issue 5, pp 155–155 | Cite as

Cardiovasculair risicomanagement

Kennistoets
  • 30 Downloads

Samenvatting

Bij een congres met als hoofdthema preventie, mag in het bijbehorende congresnummer een kennistoets over preventie natuurlijk niet ontbreken. Gelukkig leent de NHG-standaard “Cardiovasculair risicomanagement” zich prima voor dit doel. De standaard is redelijk recent verschenen (2007) en integreert een aantal eerdere standaarden van zowel NHG als CBO tot één document. Kanttekening: de standaard is slechts in beperkte mate gericht op onze doegroep. Toets uw kennis met onderstaande vragen! De antwoorden staan achterin.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations