Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 33, Issue 3, pp 91–91 | Cite as

Bussemaker en ouderenprogramma’s

  • Mieke Draijer
Woord voorzitter
  • 8 Downloads

Samenvatting

Een jaar staatssecretaris Bussemaker is een mooi moment om eens terug te kijken. Eerder heb ik in een column in het Medisch Contact de vrijheid genomen om het regeringsbeleid tegen het licht te houden. Dit naar aanleiding van een werkelijk tenenkrommend interview, waarin staatssecretaris Bussemaker verklaarde dat er nauwelijks sprake is van overheidsbemoeienis met de gezondheidszorg. Dit is niet mijn beleving van dit afgelopen jaar. Mij staat van de verkiezingsperiode nog één ding helder voor de geest: alle politieke partijen waren het erover eens dat er in de verpleeghuizen veel dingen moesten verbeteren, en dat daarvoor een ander overheidsbeleid noodzakelijk was. Vele mooie beloften zijn gedaan. Nu weet ik dat je verkiezingsbeloftes met enige scheppen zout moet nemen, maar goed, een mens kan altijd blijven hopen….

Referenties

  1. 1.
    Voor meer informatie, neem contact op met Rob Wiewel op 030-2823482 of rwiewel@verpleeghuisartsen.nlGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations