Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 33, Issue 3, pp 72–72 | Cite as

Kennistoets: pijn bij kanker

Kennistoets
  • 34 Downloads

Samenvatting

In februari dit jaar is de Richtlijn ‘’Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker’’ tot stand gekomen. De organisatie ervan was in handen van de Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC) en het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Aan de totstandkoming hebben diverse medische beroepsverenigingen, waaronder de NVVA, en tevens patiëntenorganisaties bijgedragen. Bent u al bekend met de richtlijn? Toets uw kennis met onderstaande vragen! De antwoorden staan achterin.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations