Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 33, Issue 3, pp 66–66 | Cite as

De algemeen geriater in de eerste lijn

 • Jos Konings
Redactioneel
 • 9 Downloads

Samenvatting

In zijn notitie1 over zijn visie op de ‘’dynamische eerstelijnszorg’’ legt minister Klink de nadruk op onder meer de volgende thema’s: er moet meer samenhang komen, meer innovatie en ondernemerschap, grotere transparantie en betere kwaliteit. Een goed functionerende eerste lijn moet laagdrempelig zijn. Uiteraard worden er ook woorden gewijd aan de chronische en complexe zorg en de problemen van ouderen. De verpleeghuisarts of algemeen geriater wordt in Klink’s notitie niet apart vermeld. Mieke Draijer reageerde hierop met dat we als beroepsgroep al jaren in de eerste lijn actief zijn en dat Klink dat even vergeten was2. Zij beschrijft hoe in haar praktijksituatie in Wolvega al vele jaren intensief wordt samengewerkt met huisartsen. Al 15 jaar geleden was de werkbelasting liefst 60% intramuraal en 40% extramuraal! Het UMCG start daar binnenkort een onderzoek naar de effecten van interventies door de algemeen geriater.

Referenties

 1. 1.
  Klink A. Een dynamische eerstelijnszorg. Ministerie van VWS, 25-1-2008.Google Scholar
 2. 2.
  Draijer M. Klink: Complexe zorg in de eerste lijn.We zijn er (al jaren)! Med Contact 2008:63 (5): 215.Google Scholar
 3. 3.
  Van Dam van Isselt E.F., Schols J.M.G.A. De verpleeghuisarts in consult: een te weinig benutte toegevoegde waarde. Tijdschr Gerontol Geriatr 2007; 38: 256-262.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations