Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 33, Issue 2, pp 62–62 | Cite as

NVVA, van landelijk naar regionaal

Forum
  • 8 Downloads

Samenvatting

In het activiteitenplan 2006 van de NVVA werd de ambitie uitgesproken van een sterkere positionering op landelijk-, regionaal-, instellings- en individueel niveau. Bij deze positionering werd gestreefd naar een bottum-up input. Tevens werd in dit activiteitenplan het wetenschapsbeleid als een van de kernactiviteiten van het NVVA-beleid genoemd. Tevens werd de intentie uitgesproken een kader te willen ontwikkelen waarbinnen de communicatielijnen met de leden en regiobesturen vorm kon krijgen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations