Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 34, Issue 5, pp 369–378 | Cite as

Psychotherapeutische diagnostiek: over de toegevoegde waarde van testdiagnostiek

 • Jan P. C. Jaspers
Forum

Samenvatting

Van der Heijden, Derksen en Egger (2008) pleiten in hun bijdrage voor een integratie tussen diagnostiek en behandeling. Zij zien psychologisch testonderzoek als een methode om objectieve informatie te verzamelen die een unieke en waardevolle bijdrage kan leveren aan het inzicht in de cliënt en diens mogelijkheden en daarmee rechtstreeks aan het therapeutisch proces.

Literatuur

 1. Blais, M.A., Hilsenroth, M.J., Castlebury, F., Fowler, J.C. & Baity, M.R. (2001). Predicting DSM-IV cluster B personality disorder criteria from MMPI-2 and Rorschach data: A test of incremental validity. Journal of Personality Assessment, 76, 150-168.Google Scholar
 2. Brogtrop, J., Lindenborn, A. & Ingenhoven, T. (2008). Is een structurele diagnose op basis van een NVM-profiel mogelijk? Een onderzoek naar de theoriegestuurde profielinterpretatie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 34, 81-91.Google Scholar
 3. Byravan, A., & Ramanaiah, N.V. (2002). On the incremental validity of MMPI-2 Psychopathology-5 scales over the revised NEO Personality Inventory scales for predicting personality disorders. Psychological Reports, 90, 1084-1090. Google Scholar
 4. Daenen, L. (2008). Inleiding. Tijdschrift voor Psychotherapie, 34, 79-80.Google Scholar
 5. Derksen, J.J.L. (2004). Psychologische diagnostiek. Enkele structurele en descriptieve aspecten. Nijmegen: PEN Test Publishers.Google Scholar
 6. Derksen, J.J.L., Egger, J.I.M., & Heijden, P.T van der (2008). Van oude misverstanden en stormen die voorbijgaan. Een reactie op het misverstand door Verbraak. Directieve Therapie, 28, 66-74.Google Scholar
 7. Eurelings-Bontekoe, E.H.M., & Snellen, W. (red.) (2003). Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek. Lisse: Swets & Zeitlinger. Google Scholar
 8. Eurelings-Bontekoe, E.H.M., & Snellen, W. (2005). Dupliek op het kritisch commentaar van Jaspers. Tijdschrift voor Psychotherapie, 31, 59-66.Google Scholar
 9. Finn, S.E., & Kamphuis, J.H. (2006). The MMPI-2 Restructured Clinical (RC) scales and restraints to innovation, or ‘What have they done to my song?’ Journal of Personality Assessment, 87, 202-210.Google Scholar
 10. Heijden, P.T. van der, Derksen, J.J.L., & Egger, J.I.M. (2008). Psychotherapeutische diagnostiek: naar een constructieve alliantie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 34.Google Scholar
 11. Hilsenroth, M.J., & Cromer, T.D. (2007). Clinical interventions related to alliance during the initial interview and psychological assessment. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 44, 205-218.Google Scholar
 12. Hummelen, J.W. (2008). Weg met het concept persoonlijkheidsstoornis. Van symptoom via context naar functiediagnostiek. MGv, 63, 485-495.Google Scholar
 13. Hunsley, J., & Mash, E.J. (2007). Evidence-based assessment. Annual Review of Clinical Psychology, 3, 29-51. Google Scholar
 14. Jaspers, J.P.C. (2005). Constructvalidering van de NVM-profielinterpretatie: fundering of drijfzand? Tijdschrift voor Psychotherapie, 31, 50-58.Google Scholar
 15. Jaspers, J.P.C. (2008). Reactie op Ingenhoven: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Psychologie & Gezondheid, 36, (in druk). Google Scholar
 16. Kamphuis, J.H. & Finn, S.E. (2006). Therapeutische psychodiagnostiek: het samenwerkingsmodel van Finn. In C. de Ruiter & M. Hildebrand (red.). Handboek psychodiagnostiek: Van testmethode tot toepassing. Amsterdam: Harcourt Assessment BV. Google Scholar
 17. Kleen, M., & Jaspers, J.P.C. (2008). Meer interactie in de taxatiefase: het gezamenlijk met de cliënt opstellen van functieanalyses met behulp van Kernkwadranten. PsychoPraxis, 10, 64-69.Google Scholar
 18. Kloens, G.J. (2005). Diagnostiek met vragenlijsten in de eerste lijn. Groningen: Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar
 19. Kloens, G.J., Barelds, D.P.H., Luteijn, F. & Schaap, C.P.D.R. (2003). De MMPI-2 in de eerste lijn. Diagnostiek-wijzer, 6, 88-104.Google Scholar
 20. Lima E.N., Stanley, S., Kaboski, B., Reitzel, L.R., Richey, J.A., Castro, Y., Williams, F.M., Tannenbaum, K.R., Stellrecht, N.E., Jakobsons, L.J., Wingate, L.R.,& Joiner Jr, Th.E. (2005). The incremental validity of the MMPI-2: When does therapist access not enhance treatment outcome? Psychological Assessment, 17, 462-468.Google Scholar
 21. Rogers, R. & Sewell, K.W. (2006). MMPI-2 at the crossroads: Aging technology or radical retrofitting? Journal of Personality Assessment, 87, 175-178.Google Scholar
 22. Romp, M. & Zevalkink, J. (2008). Is de combinatie van MMPI- en Rorschach-gegevens van nut voor psychoanalytische indicatiestelling? Tijdschrift voor Psychotherapie, 34, 92-102.Google Scholar
 23. Sellbom, M., Graham, J.R., & Schenk, P.W. (2006). Incremental validity of the MMPI-2 Restructured Clinical (RC) scales in a private practice sample. Journal of Personality Assessment, 86, 196-205.Google Scholar
 24. Smid, W.J., & Kamphuis, J.H. (2005). De profielinterpretatie van de NVM door Eurelings en Snellen: onvoldoende empirische onderbouwing voor klinische toepassing. Tijdschrift voor Psychotherapie, 31, 241-249.Google Scholar
 25. Sno, H.N. (2008). Het psychiatrisch onderzoek tegen de achtergrond van evidence-based medicine. Tijdschrift voor Psychiatrie, 50, 353-358.Google Scholar
 26. Tellegen, A., Ben-Porath, Y.S., McNulty, J.L., Arbisi, P.A., Graham, J.R., & Kaemmer, B. (2003). The MMPI-2 Restructured Clinical (RC) scales: Development, validation and interpretation. Minneapolis: University of Minnesota Press.Google Scholar
 27. Verbraak, M.J.P.M. (2008). Stilte voor de storm? Weerwoord op de reactie van Derksen, Egger en Van der Heijden. Directieve therapie, 28, 75-79.Google Scholar
 28. Verheul, R., Brink, W. van den, Spinhoven, Ph., & Haringsma, R. (2000). Richtlijnen voor klinische diagnostiek van DSM-IV-persoonlijkheidsstoornissen. Tijdschrift voor Psychiatrie, 42, 409-422.Google Scholar
 29. Wygant, D.B., Sellbom, M., Graham, J.R., & Schenk, P.W. (2006). Incremental validity of the MMPI-2 PSY-5 scales in assessing self-reported personality disorder criteria. Assessment, 13, 178-186.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Jan P. C. Jaspers
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations