Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 34, Issue 2, pp 81–91 | Cite as

Is een structurele diagnose op basis van een NVM-profiel mogelijk?

Een onderzoek naar de theoriegestuurde profielinterpretatie
 • Janneke Brogtrop
 • Anne Lindenborn
 • Theo Ingenhoven
Artikel
 • 484 Downloads

Samenvatting

In dit artikel wordt een onderzoek gepresenteerd naar de mate van overeenstemming tussen twee methoden om bij patiënten de onderliggende persoonlijkheidsstructuur vast te stellen: de ‘theoriegestuurde profielinterpretatie’ van de Nederlandse Verkorte MMPI (NVM) en het ‘Structurele interview’ (SI) van Kernberg. Met beide methoden werden 49 psychiatrische patiënten ingedeeld op hun type persoonlijkheidsorganisatie: neurotisch, borderline of psychotisch. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de mate van overeenstemming tussen de theoriegestuurde profielinterpretatie van de NVM en het SI onvoldoende is. Tevens worden er in onze onderzoekspopulatie duidelijke aanwijzingen gevonden voor een overdiagnostisering van de borderlinepersoonlijkheidsorganisatie door de theoriegestuurde profielinterpretatie van de NVM, wanneer het type persoonlijkheidsorganisatie vastgesteld met het SI als extern criterium wordt gebruikt. De waarde van de theoriegestuurde profielinterpretatie van de NVM als methode om hypothesen te generen over de onderliggende persoonlijkheidsstructuur lijkt hiermee vooralsnog beperkt.

May a structural diagnosis be made using a NVM-profile? A study of the theory-driven profile interpretation

We investigated the degree of agreement between two methods of assessing a patient’s underlying personality structure: the ‘theory-driven profile interpretation’ of the Dutch short form of the MMPI (NVM) and Kernberg’s ‘Structural Interview’ (SI). Forty-nine psychiatric patients were classified into one personality organization: neurotic, borderline or psychotic. The theory-driven profile interpretation of the NVM and the Structural Interview show poor agreement. Furthermore, results indicated that, using the type of personality organization according to SI as the external criterion, the theory-driven profile interpretation of the NVM is overly inclusive of the borderline personality organization. Therefore, the findings suggest that the value of the theory-driven profile interpretation of the NVM as a method for assessing underlying personality organization according to Kernberg seems as yet limited.

Literatuur

 1. Berghuis, J.G. (2005), Profielinterpretatie van de Nederlandse verkorte MMPI (NVM). Reactie op Jaspers. Tijdschrift voor Psychotherapie, 31, 230-237.Google Scholar
 2. Clarkin, J.F., Kernberg, O.F., & Somavia, J. (1998). Assessment of the patient with borderline personality disorder for psychodynamic treatment. In J.W. Barron (Ed.), Making diagnosis meaningful: enhancing evaluation and treatment of psychological disorders (pp. 299-318). Washington DC: American Psychological Association.Google Scholar
 3. Eggen, T.J.J.M., & Sanders, P.F. (red.) (1993). Psychometrie in de praktijk. Arnhem: Citogroep.Google Scholar
 4. Eurelings-Bontekoe, E.H.M., & Snellen, W.M. (red.). (2003). Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek (tweede druk). Lisse: Swets & Zeitlinger. Google Scholar
 5. Eurelings-Bontekoe, E.H.M., & Snellen, W.M. (2004). Theoriegestuurde multidimensionele multi-trait-diagnostiek: Theorie en relevantie voor de psychotherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 30, 397-413.Google Scholar
 6. Eurelings-Bontekoe, E.H.M., & Snellen, W.M. (2005a). Dupliek op het kritische commentaar van Jaspers. Tijdschrift voor Psychotherapie, 31, 59-66.Google Scholar
 7. Eurelings-Bontekoe, E.H.M., & Snellen, W.M. (2005b). Reactie op de discussie over de NVM-profielinterpretatie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 31, 315-318.Google Scholar
 8. Eurelings-Bontekoe, E.H.M., & Snellen, W.M. (2005c). Theoriegestuurd en contextueel. Repliek op Smid en Kamphuis (2005). De Psycholoog, 4, 193-1997.Google Scholar
 9. Eurelings-Bontekoe, E.H.M., Snellen, W.M., Verschuur, M.J., & Bosch, M. (2005). Een aanzet tot constructvalidering van de profielinterpretatie van de Nederlandse verkorte MMPI (NVM). Een onderzoek met behulp van de TAT. Tijdschrift voor Psychotherapie, 31, 29-49.Google Scholar
 10. Eurelings-Bontekoe, E.H.M., Onnink, A., Williams, M.M., & Snellen, W.M. (in druk). A new approach to the assessment of structural personality pathology: Theory-driven profile interpretation of the Dutch Short Form of the MMPI. New Ideas in Psychology.Google Scholar
 11. Hummelen, J.W. (1997). Splitsing. Het psychoanalytisch concept en de mogelijkheid het afweermechanisme splitsing betrouwbaar vast te stellen. Utrecht: De Tijdstroom. Google Scholar
 12. Jaspers, J.P.C. (2005). Constructvalidering van de NVM-profielinterpretatie: fundering of drijfzand? Tijdschrift voor Psychotherapie, 31, 50-58.Google Scholar
 13. Jol, A. (2005). Het valideringsonderzoek van de dynamische profielinterpretatie van Eurelings en Snellen. Reactie op Jaspers. Tijdschrift voor Psychotherapie, 31, 226-227.Google Scholar
 14. Kernberg, O.F. (1977). The structural diagnosis of borderline personality organisation. In P. Hartocollis (Ed.), Borderline Personality Disorders. New York: International University Press.Google Scholar
 15. Kernberg, O.F. (1984). Severe personality disorders: psychotherapeutic strategies. New Haven (CT): Yale University Press.Google Scholar
 16. Kernberg, O.F. (1996). A psychoanalytic theory of personality disorders. In J.F. Clarkin & M.F. Lenzenweger (Eds.), Major theories of personality disorders (pp. 106-140). New York: Guilford Press.Google Scholar
 17. Kullgren, G., & Armelius, B-A. (1990). The concept of personality organization: a long-term comparative follow-up study with special reference to borderline personality organization. Journal of Personality Disorders, 4, 203-212. Google Scholar
 18. Landis, J.R., & G.G. Koch. (1977). The Measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33, 159-174.Google Scholar
 19. Luteijn, F., & Kok, A.P. (1985). Herziene handleiding NVM. Lisse: Swets Test Publishers.Google Scholar
 20. Reich, J., & Francis, A. (1984). The structural interview method for diagnosing borderline disorders: A critique. Psychiatric Quarterly, 56, 229-235. Google Scholar
 21. Riegelman, R.K., & Hirsch, R.P. (1996). Studying a study and testing a test. How to read the health science literature (3rd ed.). Boston/New York: Little Brown & Co.Google Scholar
 22. Samkalden, E., & Trijsburg, R.W. (2006). Het Structurele interview en het Ontwikkelingsprofiel. Een kritische beschouwing. Tijdschrift voor Psychotherapie, 32, 317-334.Google Scholar
 23. Smid, W.J., & Kamphuis, J.H. (2005a). Bedenkingen bij de dynamische-theoriegestuurde profielinterpretatie. De Psycholoog, 2, 71-75.Google Scholar
 24. Smid, W.J., & Kamphuis, J.H. (2005b). De profielinterpretatie van de NVM door Eurelings en Snellen: onvoldoende empirische onderbouwing voor klinische toepassing. Tijdschrift voor Psychotherapie, 31, 241-249.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Janneke Brogtrop
  • 1
 • Anne Lindenborn
 • Theo Ingenhoven
 1. 1.

Personalised recommendations