Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 34, Issue 1, pp 3–4 | Cite as

Inleiding

  • Peter Daansen
Inleiding

Samenvatting

De afgelopen dagen – het is begin november – heb ik talrijke sprekers op het Najaarscongres van de Vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie (VGCt) horen zeggen dat cognitieve gedragstherapie onbetwist de meest evidence-based en vooral de effectiefste behandelvorm is. Je zou kunnen zeggen: het congres was business as usual. Toch waren er ook andere geluiden. Sommige sprekers pleitten ervoor om te stoppen met de welbekende ‘paardenrace’ en de aandacht te richten op het onderzoek naar de werkzame mechanismen van een behandeling.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Peter Daansen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations