Advertisement

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde

, Volume 76, Issue 5, pp 259–259 | Cite as

Ingezonden brief

Ingezonden brief
  • 4 Downloads

Samenvatting

Reactie op Putten ME van der, Roeleveld-Versteegh ABC, Zuethoff S, Bunt JEH. Het arterieel cerebraal infarct bij de pasgeborene, Tijdschr Kindergeneeskd. 2008;76:27-33.

Met belangstelling hebben wij het artikel `Het arterieel cerebraal infarct bij de pasgeborene' gelezen. In dit artikel wordt een tweetal casussen beschreven. Beide betroffen een pasgeborene die zich presenteerde met neonatale convulsies waarvoor medicamenteuze behandeling (fenobarbital) werd ingesteld

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations