Advertisement

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde

, Volume 76, Issue 4, pp 165–171 | Cite as

Ervaringen met ontwikkelingsgerichte zorg voor te vroeg geboren kinderen in een Nederlandse setting

 • S. M. van der Pal
 • F. J. Walther
Article
 • 305 Downloads

Samenvatting

Doel. Bij het Leidse Ontwikkelingsgerichte Zorg Project is gedurende twee opeenvolgende gerandomiseerde onderzoekstrials gekeken naar de effecten van enkele basiselementen van ontwikkelingsgerichte zorg (OGZ: het gebruik van couveusehoezen en nestjes) en het Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) met individuele gedragsobservaties voor te vroeg geboren kinderen met een zwangerschapsduur onder de 32 weken.

Opzet. Twee opeenvolgende gerandomiseerde onderzoeken in twee Nederlandse neonatale intensivecareafdelingen: standaardzorg vs. OGZ en OGZ vs. NIDCAP-zorg.

Methode. Door de ouders werden vragenlijsten ingevuld tijdens opname (ouderlijke stress en zelfvertrouwen en de door ouders ervaren steun) en vervolgonderzoek op de gecorrigeerde leeftijd van 1 jaar (ouderlijke stress, gedrag en kwaliteit van leven van de kinderen) en door het personeel op de afdelingen na implementatie van het NIDCAP.

Resultaten. Kwaliteit van leven en ouderlijke stress verschilden niet tussen de interventies tijdens opname en op 1-jarige leeftijd.Wel werden er beperkte effecten gevonden op het competentiegedrag van de kinderen: kinderen uit de OGZ-groep lieten op 1-jarige leeftijd meer prestatiemotivatie (nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen en gehoorzaamheid) zien. Bij een langere interventieduur hadden de individuele NIDCAP-gedragsobservaties een toegevoegd positief effect op het sociaal gedrag, aangezien de kinderen op 1-jarige leeftijd meer sociale verbondenheid toonden. Ouders, verplegend en (para)medisch personeel op de neonatologieafdelingen gaven bij vragenlijstonderzoek aan een positief effect van de NIDCAP-verzorging waar te nemen op het comfort en welbevinden van de kinderen tijdens de opname.

Conclusie. Hoewel alleen kleine effecten op de uitkomsten werden gevonden, waren ouders en personeel op de neonatologieafdelingen positief over de effecten van de interventies op het comfort en welzijn van de kinderen. Een volledige kosten-batenanalyse is van belang vanwege de hoge trainingskosten van het officiële NIDCAP-programma. Bij toekomstig onderzoek zijn een langere interventieduur, comfort- of pijnmeetinstrumenten en een kwalitatieve evaluatie door ouders en verzorgend personeel van belang.

Summary

Objective and design. The Leiden Developmental Care Project explored the effects of the basic elements of developmental care (DC: the use of incubator covers and nests) and the Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) with individual behavior observations for very premature infants less than 32 weeks of gestation.

Design. Two consecutive randomized trials in two Dutch neonatal intensive care units: standard care versus DC and DC versus NIDCAP care.

Method. Questionnaires completed by parents during admission (parental stress and confidence and social support) and follow-up at 1 year of corrected age (parental stress, behavior and healthrelated quality of life of the children) and by caregivers after implementation of the NIDCAP.

Results. Quality of life and parental stress were not influenced by either type of intervention. Limited effects were found on competence child behavior at 1 year of age, when children who had received DC showed more mastery motivation (curiosity, persistence and obedience). When the intervention duration was longer, the behavioral observations had a positive effect on the social relatedness behavior of the children at 1 year. Parents, nursing and (para)medical personnel in the neonatal unit reported a positive effect of NIDCAP care on comfort and wellbeing of the children during admission to the neonatal unit. Conclusion. Although only limited effects on outcome were found, parents and personnel in the neonatal units were positive about the effects of the interventions on comfort and well-being of the very premature infants. A complete cost-benefit analysis in the Dutch setting is important because of the high training costs of the NIDCAP. Future research should consider a longer intervention duration, use of comfort or pain measures and a qualitative evaluation by parents and caregiving personnel.

Literatuur

 1. 1.
  Bhutta AT, Cleves MA, Casey PH, et al. Cognitive and behavioral outcomes of school-aged children who were born preterm: a meta-analysis. JAMA. 2002;288:728-37.Google Scholar
 2. 2.
  Stoelhorst GM, Rijken M, Martens SE, et al. Changes in neonatology: comparison of two cohorts of very preterm infants (gestational age <32 weeks): the Project On Preterm and Small for Gestational Age Infants 1983 and the Leiden Follow-Up Project on Prematurity 1996-1997. Pediatrics. 2005;115:396-405.Google Scholar
 3. 3.
  Als H, Gilkerson L. The role of relationship-based developmentally supportive newborn intensive care in strengthening outcome of preterm infants. Semin Perinatol. 1997;21:178-89.Google Scholar
 4. 4.
  Als H, Lawhon G, Duffy FH, et al. Individualized developmental care for the very low-birth-weight preterm infant. Medical and neurofunctional effects. JAMA. 1994;272:853-8.Google Scholar
 5. 5.
  Als H, Duffy FH, McAnulty GB, et al. Early experience alters brain function and structure. Pediatrics. 2004;113:846-57.Google Scholar
 6. 6.
  Als H, Gilkerson L, Duffy FH, et al. A three-center, randomized, controlled trial of individualized developmental care for very low birth weight preterm infants: medical, neurodevelopmental, parenting, and caregiving effects. J Dev Behav Pediatr. 2003;24:399-408.Google Scholar
 7. 7.
  Kleberg A, Westrup B, Stjernqvist K, et al. Indications of improved cognitive development at one year of age among infants born very prematurely who received care based on the Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP). Early Hum Dev. 2002;68:83-91.Google Scholar
 8. 8.
  Westrup B, Kleberg A, von Eichwald K, et al. A randomized, controlled trial to evaluate the effects of the newborn individualized developmental care and assessment program in a Swedish setting. Pediatrics. 2000;105:66-72.Google Scholar
 9. 9.
  Symington A, Pinelli J. Developmental care for promoting development and preventing morbidity in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 2006;(2):CD001814.Google Scholar
 10. 10.
  Jacobs SE, Sokol J, Ohlsson A. The Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program is not supported by meta-analyses of the data. J Pediatr. 2002;140:699-706.Google Scholar
 11. 11.
  Miles MS, Funk SG, Carlson J. Parental Stressor Scale: neonatal intensive care unit. Nurs Res. 1993;42:148-52. Google Scholar
 12. 12.
  Wolke D. Parents' perceptions as guides for conducting NBAS clinical sessions. In: Brazelton TB, Nugent JK, eds. Neonatal Behavioral Assessment Scale, 3rd edition. Cambridge: Mac Keith, 1995. p. 117-25.Google Scholar
 13. 13.
  Miles MS, Carlson J, Brunssen S. The nurse parent support tool. J Pediatr Nurs. 1999;14:44-50.Google Scholar
 14. 14.
  Carter AS, Briggs-Gowan MJ, Jones SM, et al. The Infant-Toddler Social and Emotional Assessment (ITSEA): factor structure, reliability, and validity. J Abnorm Child Psychol. 2003;31:495-514.Google Scholar
 15. 15.
  Fekkes M, Theunissen NC, Brugman E, et al. Development and psychometric evaluation of the TAPQOL: a health-related quality of life instrument for 1-5-year-old children. Qual Life Res. 2000;9:961-72.Google Scholar
 16. 16.
  Brock AJLL de, Vermulst AA, Gerris JRM, et al. NOSI – Nijmeegse Ouderlijke Stress Index, Handleiding experimentele versie. Lisse: Swets en Zeitlinger, 1992.Google Scholar
 17. 17.
  Westrup B, Stjernqvist K, Kleberg A, et al. Neonatal individualized care in practice: a Swedish experience. Semin Neonatol. 2002;7:447-57.Google Scholar
 18. 18.
  The International Neonatal Network. The CRIB (clinical risk index for babies) score: a tool for assessing initial neonatal risk and comparing performance of neonatal intensive care units. Lancet. 1993;342:193-8.Google Scholar
 19. 19.
  Pal SM van der, Maguire CM, Bruil J, et al. Health-related quality of life of very preterm infants at 1 year of age after two developmental care-based interventions. Child Care Health Dev. 2008 Jun 11. [Epub ahead of print].Google Scholar
 20. 20.
  Pal SM van der, Maguire CM, le Cessie S, et al. Parental experiences during the first period at the neonatal unit after two developmental care interventions. Acta Paediatr. 2007;96:1611-6.Google Scholar
 21. 21.
  Pal SM van der, Maguire CM, Bruil J, et al. Very preterm infant's behavior at 1 and 2 years of age and parental stress following basic developmental care. Br J Dev Psych. 2008;26:103-15.Google Scholar
 22. 22.
  Pal SM van der, Maguire CM, le Cessie S, et al. Parental stress and child behavior and temperament in the first year after the newborn individualized developmental care and assessment program. J Early Intervention. 2008;30:102-15.Google Scholar
 23. 23.
  Pal SM van der, Maguire CM, le Cessie S, et al. Staff opinions regarding the Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP). Early Hum Dev. 2007;83:425-32. Google Scholar
 24. 24.
  Hille ET, Weisglas-Kuperus N, Goudoever JB van, et al. Functional outcomes and participation in young adulthood for very preterm and very low birth weight infants: the Dutch Project on Preterm and Small for Gestational Age Infants at 19 years of age. Pediatrics. 2007;120:e587-95.Google Scholar
 25. 25.
  Maguire CM. Developmental care and very preterm infants; neonatal, neurological, growth and developmental outcomes [proefschrift]. Leiden: Leids Universitair Medisch Centrum, 2008.Google Scholar
 26. 26.
  Maguire CM, Veen S, Sprij AJ, et al. Effects of basic developmental care on neonatal morbidity, neuromotor development, and growth at term age who were born at <32 weeks. Pediatrics. 2008; 121:e239-45.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • S. M. van der Pal
  • 1
 • F. J. Walther
 1. 1.

Personalised recommendations