Advertisement

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

, Volume 39, Issue 2, pp 80–82 | Cite as

Recente Onderzoeksliteratuur

Article
  • 12 Downloads

Samenvatting

Hoe belangrijk is het risico op een klinisch relevante bloeding bij ouderen tijdens het eerste jaar anticoagulatie omwille van boezemfibrilleren?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations