Advertisement

Commentaar bij de multidisciplinaire richtlijn Compex regionaal pijnsyndroom type I (CRPS-1)

Commentaar
  • 18 Downloads

Samenvatting

De activerende aanpak die deze richtlijn voorstaat, past geheel in het huidige paradigma van bedrijfs- en verzekeringsartsen en wordt dus nu ook bij deze aandoening ondersteund door evidence. Voor de samenwerking van bedrijfs- en verzekeringsartsen en curatief werkende artsen is het van belang dat deze richtlijn dit paradigma ook uitdraagt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations