Advertisement

Kanker in de beroepsbevolking: aantallen en trends

 • J. L. P. Kuijpens
Onderzoek

Samenvatting

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de aantallen en de trends tot 2015 in Nederland van personen met kanker in de beroepsbevolking. In 2003 was de incidentie van kanker in de beroepsbevolking 276/100.000/jaar voor mannen en 293/100.000/jaar voor vrouwen. In totaal ging het om 28.500 nieuwe tumoren. Bij mannen komen pro-staat- en longkanker, colorectale tumoren en melanoom het meeste voor, bij vrouwen borstkanker, longkanker, colorectale tumoren en melanoom. De prevalentie is relatief hoog in de beroepsbevolking: 1 op de 79 mannen (1,3%) en 1 op de 38 vrouwen (2,6%) was in 2005 bekend met een eerdere diagnose kanker. In totaal gaat het om 191.500 personen. Kanker bij kinderen < 15 jaar is zeldzaam: 400 nieuwe gevallen per jaar. De overlevingskansen zijn goed, maar ongeveer driekwart heeft blijvende beperkingen of chronische aandoeningen. Naar verwachting zullen de incidentie en overleving van kanker bij kinderen het komende decennium gering stijgen. In de periode 2000–2015 zal de incidentie van kanker bij mannen van 15–64 jaar gelijk blijven, bij vrouwen is er een toename die vooral te wijten is aan borstkanker. De verwachting is dat de incidentie van maagkanker en de incidentie van longkanker alleen bij mannen zullen afnemen en dat vooral de incidentie van borstkanker fors zal stijgen. De prevalentie bij mannen stijgt met 57% en bij vrouwen met 97%. Het aantal personen dat na behandeling voor kanker terugkeert op de werkvloer, zal het komende decennium sterk stijgen. Aandacht voor beïnvloedbare risicofactoren blijft noodzakelijk.

kanker en werk incidentie prevalentie beroepsbevolking borstkanker 

Literatuur

 1. 1.
  Signaleringscommissie Kanker van KWF Kanker-bestrijding. Kanker in Nederland. Trends, prognoses en implicaties voor zorgvraag. Amsterdam: Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds, 2004.Google Scholar
 2. 2.
  Janssen-Heijnen ML, Maas HA, Lemmens VE, et al. Samenhang van leeftijd en comorbiditeit met therapie en overleving bij patiënten met kanker in Noord-Brabant en Noord-Limburg, 1995–2001. Ned Tijdschr Geneeskd 2005; 149: 1686–1690.Google Scholar
 3. 3.
  Pritchard-Jones K, Kaatsch P, Stellarova-Foucher E, et al. Cancer in children and adolescents in Europe: devel-opments over 20 years and future challenges. Eur J Cancer 2006;42: 2183–2190.Google Scholar
 4. 4.
  Gatta G, Capocaccia R, Stiller C, et al. Childhood cancer survival trends in Europe: a EUROCARE working group study. J Clin Oncol 2005: 23; 3742–3751.Google Scholar
 5. 5.
  Geenen MM, Cardous-Ubbink MC, Kremer LCM, et al. Medical assessment of adverse health outcomes in long-term survivors of childhood cancer. JAMA 2007; 297: 2705–2715.Google Scholar
 6. 6.
  Oeffinger KC, Mertens AC, Sklar CA, et al. Chronic health conditions in adult survivors of childhood cancer. N Engl J Med 2006; 355: 1572–1582.Google Scholar
 7. 7.
  Soerjomataram I, Vries E de, Pukkala E, Coebergh JW. Excess of cancers in Europe: a study of eleven major cancers amenable to lifestyle change. Int J Cancer 2007; 120: 1336–1343.Google Scholar
 8. 8.
  Vries AC de, Meijer GA, Looman CW, et al. Epidemiological trends of pre-malignant gastric lesions: a long-term nationwide study in the Netherlands. Gut 2007; 56: 1665–1670.Google Scholar
 9. 9.
  Bijl RV, Zessen G van, Ravelli A. Psychiatrische morbiditeit onder volwassenen in Nederland: het NEMESIS-onderzoek. II. Prevalentie van psychiatrische stoornissen. Ned Tijdschr Geneeskd 1997; 141: 2453–2460.Google Scholar
 10. 10.
  Jager-Geurts MH, Peters RJG, Dis SJ van, Bots ML. Hart-en vaatziekten in Nederland 2006, cijfers over ziekte en sterfte. Den Haag, Nederlandse Hartstichting, 2006.Google Scholar
 11. 11.
  Samanic C, Chow WH, Gridley G, et al. Relation of body mass index tot cancer risk in 362,552 Swedish men. Cancer Causes Control 2006; 17: 901–909.Google Scholar
 12. 12.
  Schernhammer ES, Laden F, Speizer FE, et al. Rotating night shifts and risk of breast cancer in women participating in the nurses' health study. J Natl Cancer Inst 2001; 93: 1563–1568.Google Scholar
 13. 13.
  Gezondheidsraad. Nachtwerk en borstkanker: een oorzakelijk verband? Den Haag: Gezondheidsraad, 2006; publ. nr 2006/15Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations