Advertisement

Het kan verkeren

  • André Weel
Praktijkperikel
  • 8 Downloads

Samenvatting

Voor zelfstandige bedrijfsartsen zijn er tegenwoordig varianten te kust en te keur om het werk te organiseren. Je kunt kiezen voor het éénpitterschap, een maatschap, of een losser samenwerkingsverband. Daarnaast zijn er allerlei soorten ‘uitzendbureaus’ die een groter of kleiner graantje van de omzet van de dokter meepikken. Het voordeel daarvan is dat de dokter is gevrijwaard van het sturen van facturen naar opdrachtgevers en andere rompslomp.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • André Weel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations