Advertisement

Preventief medisch onderzoek en verplichte medische keuringen

Lezersforum
  • 34 Downloads

Samenvatting

De projectgroep verplichte medische keuringen heeft met veel waardering kennis genomen van het artikel van Frings-Dresen en Sluiter in dit tijdschrift, 1 waarin zij de ontwikkeling van een periodiek preventief medisch onderzoek voor repressief brandweerpersoneel beschrijven. De methode die zij hebben gevolgd om een specifiek preventief medisch onderzoek te ontwikkelen, sluit goed aan bij de systematiek van de Wet op de medische keuringen en het Besluit aanstellingskeuringen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations