Advertisement

UMCG en NSPOH gaan samenwerken

Nieuws

Samenvatting

In maart 2008 hebben het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH) een intentieverklaring getekend om samen te werken. Door deze samenwerking gaan beide partijen concreet vorm geven aan professionalisering van het werkveld in Noordoost- Nederland. Met gebundelde krachten willen de organisaties in de regio méér en beter postacademisch onderwijs bieden op het terrein van arbeid, maatschappij en gezondheid.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations