Advertisement

Uit de kliniek: Capita selecta van diagnostiek en behandeling van RSI

 • M. H. W. Frings-Dresen
 • J. K. Sluiter
Voor de praktijk
 • 47 Downloads

Samenvatting

RSI is een verzamelterm voor arbeidsrelevante klachten en aandoeningen in de bovenste extremiteit. In het Engels zijn er diverse andere afkortingen die worden gebruikt voor hetzelfde paraplubegrip zoals ULD (upper limb disorders), UEMSD (upper extremity musculoskeletal disorders), OTD (occupational trauma disorders), OCD (occupational cumulative disorders), OOS (occupational overuse syndrome).

RSI rotator cuff syndroom schouderklachten diagnostiek behandeling beroepsziekte 

Literatuur

 1. 1.
  NVAB-richtlijn Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met klachten aan arm, schouder of nek. Utrecht: Kwaliteitsbureau Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), 2003, 28 pp.Google Scholar
 2. 2.
  Huisstede BMA, Miedema HS, Verhagen AP, et al. Multidisciplinary consensus on the terminology and classification of complaints of the arm, neck and/or shoulder. Occup Environ Med 2007; 64: 313–319.Google Scholar
 3. 3.
  Tulder M van, Malmivaara A, Koes B. Repetitive strain injury. Lancet 2007; 369: 1815–1822.Google Scholar
 4. 4.
  Sluiter JK, Frings-Dresen MHW. RSI patiënten gehoord anno 2005: ervaren klachten, beperkingen en functioneren, participatie in arbeid, en zorggebruik en -evaluatie. Amsterdam: Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC/UvA, 2005, rapportnummer 05- 16, 27 pp.Google Scholar
 5. 5.
  Signaleringsrapport Beroepsziekten ’06. Amsterdam: Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC/UvA, 2006, 128 pp.Google Scholar
 6. 6.
  Blatter B, Houtman I, Bossche S van den, et al. Gezondheidsschade en kosten als gevolg van RSI en psychosociale arbeidsbelasting in Nederland. Hoofddorp: TNO Kwaliteit van Leven, 2005, 67 pp.Google Scholar
 7. 7.
  NHG-richtlijnen. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap, 2007.Google Scholar
 8. 8.
  Roquelaure Y, Ha X, Leclerc A, et al. Epidemiologic surveillance of upper-extremity musculoskeletal disorders in the working population. Arthritis Rheum 2006; 55: 765–778.Google Scholar
 9. 9.
  Sluiter JK, Rest KM, Frings-Dresen MHW. Criteria document for evaluating the work-relatedness of upper extremity musculoskeletal disorders. Scand J Work Environ Health 2001; suppl 1:1–102.Google Scholar
 10. 10.
  Sluiter JK, Reneman MF, Frings-Dresen MHW. Aandoeningen van het bewegingsapparaat van de bovenste extremiteit. In: Willems JHBM, Croon NHTh, Koten J-W (red.), Handboek Arbeid en Belastbaarheid. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005, 34 pp.Google Scholar
 11. 11.
  Verhagen AP, Karels C, Bierma-Zeinstra SMA, et al. Ergonomic and physiotherapeutic interventions for treating work-related complaints of the arm, neck or shoulder in adults. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. Art. No.: CDO003471. DOI:10.1002/14651858.CD003471.pub3.Google Scholar
 12. 12.
  Meijer EM, Sluiter JK, Frings-Dresen MHW. Evaluation of effective return-to-work treatment programs for sick-listed patients with non-specific musculoskeletal complaints: a review. Int Arch Occup Environ Health 2005; 78: 523–532.Google Scholar
 13. 13.
  Bongers PM, IJmker S, Heuvel S van den, Blatter BM. Epidemiology of work related neck and upper limb problems: Psychosocial and personal risk factors (Part I) and effective interventions from a bio behavioural perspective (Part II). J Occup Rehabil 2006; 16: 279–302.Google Scholar
 14. 14.
  Meijer EM, Sluiter JK, Heyma A, et al. Cost-effectiveness of multidisciplinary treatment in sick-listed patients with upper extremity musculoskeletal disorders: a randomized, controlled trial with one-year follow- up. Int Arch Occup Environ Health 2006; 79: 654–664.Google Scholar
 15. 15.
  Sluiter JK, Frings-Dresen MHW. Differences in illness perception and implementation of psychosocial work interventions between sick-listed and working chronic RSI patients. Boston, MA: PREMUS, 2007.Google Scholar
 16. 16.
  Brewer S, Eerd D Van, Amick III BC, et al. Workplace interventions to prevent musculoskeletal and visual symptoms and disorders among computer users: a systematic review. J Occup Rehabil 2006; 16: 325–358.Google Scholar
 17. 17.
  Rempel DM, Krause N, Goldberg R, et al. A randomised controlled trial evaluating the effects of two Workstation interventions on upper body pain and incident musculoskeletal disorders among computer operators. Occup Environ Med 2006; 63: 300–306.Google Scholar
 18. 18.
  Meijer EM, Sluiter JK, Frings-Dresen MHW. Effectiveness of a feedback signal in a computer mouse on upper extremity MSDs: a randomized, controlled trial with an eight month follow-up. Submitted for publication.Google Scholar
 19. 19.
  Kraker H de, Korte EM de, Mil FLK van, et al. The effect of a feedback signal in a computer mouse on hovering behaviour, productivity, comfort and usability in a field study. Ergonomics 2007; 50: 1–16.Google Scholar
 20. 20.
  IJmker S, Huysmans MA, Blatter BM, et al. Should office workers spend fewer hours at their computer? A systematic review of the literature. Occup Environ Med 2007; 64: 211–222.Google Scholar
 21. 21.
  Crawford JO, Laiou E. Conservative treatment of workrelated upper limb disorders – a review. Occup Med 2007; 57: 4–17.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations