Advertisement

Hoe mensen werken. Een praktijkboek voor leidinggevenden.

A.H.M. Bakker, E.H.M. Eurelings-Bontekoe en A.W.K. Gaillard. Alphen a/d Rijn, Kluwer, ISBN: 978 90 13 04724 0, 175 pagina’s.
  • Rulanda van Kruysbergen
Boekbespreking
  • 22 Downloads

Samenvatting

Zoals op het achterplat aangegeven is de essentie van de inhoud van dit boek om te zorgen dat er een goede match is tussen de medewerker en zijn werk c.q. loopbaan. Knelpunten of stagnaties die zich daarin voor kunnen doen, dienen zo snel mogelijk te worden gesignaleerd en opgelost om grotere schade te voorkomen. Het aloude adagium ‘voorkomen is beter dan genezen’ geldt uiteraard voor het ontstaan van ziekte ten gevolge van psychische belastbaarheid.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Rulanda van Kruysbergen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations